Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (ETUC) Küreselleşme Bağlamında Değerlendirilmesi

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, no.77, pp.383-420, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sendikalar Örgütlenme Stratejisi İle İlgili Ne Yapıyor? Türk-İş, Disk Ve Hak-İş Örnekleri

ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.20, no.5, pp.253-278, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Çalışan Yoksullar

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.5, no.11, pp.56-75, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küreselleşme Kıskacında Zorunlu Arabuluculuk

IX International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018

“Sendikaların “Potansiyel Üyelerinin” Sendika ve Sendikacılığa Bakışı: Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Örneği

Vıı. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018 Sustainable Development

Sendika-Siyasal Parti İlişkisine TİP ve TÇP Üzerinden Bir Bakış: 1960-65 Dönemi

IBAD Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Madrid, Spain, 20 - 22 May 2016 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Other Publications