Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Enflasyon ile Asgari Ücretler Arasındaki İlişki ve Ücret-Fiyat Sarmalı

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, ss.257-282, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teknoloji Transferinin Gelir Dağılımına Olan Etkisi: Türkiye Örneği

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de Gelir Dağılımına Etki Eden Faktörlerin En Küçük Kareler Yöntemi ile Analizi

Maliye Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.103-117, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Ücret ve İstihdam Boyutuyla Çalışma Hayatında Dezavantajlı Gruplar

Çalışan Yoksulluğu İle Mücadelede Asgari Ücret Politikaları, Dr. Öğretim Üyesi Osman Akgül, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.191-206, 2020

BEING IMMIGRANT IN THE WORLD: EXPERIENCES, CHALLENGES AND OPPORTUNUTIES

Analysis of Attractive Factors of Labour Force Migration in European Union States, Dr. Öğretim Üyesi Osman Akgül, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.185-214, 2020

Sosyal Politikada Güncel Gelişmeler: Dezavantajlı Gruplar

Üst-Orta Gelirli Ülkelerde Yoksullukla Dolaylı Mücadele Politikaları, Dr. Öğretim Üyesi Osman Akgül, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.221-244, 2020