Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2021 - Devam Ediyor Verimlilik Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor TÜBA Akademi Konseyi

  Üye

 • 2018 - Devam Ediyor TCCB Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu

  Üye

 • 2012 - Devam Ediyor TÜBA(Türkiye Bilimler Akademisi)

  Asli Üye

 • 2012 - 2019 TÜBA, Akademi Başkanı

  Başkan

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2013 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2013 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2013 İş Ahlakı Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2013 Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2013 - Devam Ediyor Çalışma İlişkileri Dergisi

  Diğer

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Türkiye