Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2012 - Devam Ediyor TÜBA(Türkiye Bilimler Akademisi) Konseyi üyesi, 2012-19 Başkanı

  Asli Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2013 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2013 İş Ahlakı Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2013 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2013 Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2013 - Devam Ediyor Çalışma İlişkileri Dergisi

  Diğer

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Türkiye