Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Human Resource Management Practices on Employees’ Work Engagement and the Mediating and Moderating Role of Positive Psychological Capital

İnternational Review of Management and Marketing, cilt.7, sa.1, ss.363-372, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Ahlakı Açısından Ücret Yönetimi Sistemi

İş Ahlakı Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.95-148, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Compensation Management System from a Business Ethics Perspective

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, cilt.7, sa.1, ss.133-148, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.20, sa.64, ss.98-111, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tam Gün Yasa Tasarısı'na ilişkin görüş ve değerlendirmeler

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü, ss.11, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Students’ and Teachers’ Perception on Training Effectiveness

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, cilt.32, sa.1, ss.8-26, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Özelleştirmeye Yönelik Tutumlar:İşletme İktisadı Enstitüsü Gece Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.9, sa.31, ss.69-80, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hava Harp Okulu ve İÜ İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Yönelimlerine İlişkin Bir Araştırma

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.9, sa.29, ss.11-21, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İstihdamda Eşitlik

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.9, sa.27, ss.10-18, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İktisadi Faaliyetlerde Kadınların Görünmezliği Sorunu

Sosyal Siyaset konferansları, sa.549, ss.195-202, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşletmeler Açısından Özel Bir İşgören Grubu Olarak Kadınlar

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, cilt.23, sa.1, ss.123-136, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İki Kariyerli Aileler ve İşletmeler

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.5, sa.17, ss.21-29, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alternatif Çalışma Düzenleri

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.69-82, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ücret Yönetimi Sistemi ve Süreci: Bir Model Önerisi

17.ULUSAL YÖNETİM ORGANİZASYON KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.11

İş Ahlâkı

Çağımızın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Arayışları" Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, İstanbul, Türkiye, 24 Nisan 2009, ss.111-121

Türkiye’de Ücret Yönetimi Sistem ve Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma

13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Mayıs 2005, ss.111-121

Örgütlerde Eğitim İşlevinin Geleceği

Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 Nisan 2004, ss.217-224

Personel/İnsan Kaynakları Dersleri ve Eğitim Programlarının İçeriğine İlişkin Bir Araştırma

6.Ulusal İşletmecilik Kongresi: 2000’li Yıllarda İşletmecilik ve Eğitimi , Antalya, Türkiye, 12 Kasım 1998, ss.145-163

Kitap & Kitap Bölümleri

Gelecekte Kariyer Yönetimi

Tüm Yönleriyle KARİYER YÖNETİMİ, Ahmet Gğnay,Rukiye Çelik,İlker Hüseyin Çarıkçı,Azmi Yalcın,Kutay Özdemir, Editör, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.331-380, 2020 Creative Commons License

Effects of Covid-19 Crisis on Employment and Working Arrangements

Reflections on the Pandemics, Muzaffer Şeker,Ali Özer,Cem Korkut, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, ss.463-488, 2020 Creative Commons License

Covid-19 Krizinin İstihdam ve Çalışma Yöntemlerine Etkisi

Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği, Muzaffer Şeker,Ali Özer,Cem Korkut, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA), Ankara, ss.473-494, 2020 Creative Commons License

Ücret Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, Ayşe Oya Özçelik,Ömer Sadullah,Cavide Uyargil,Ahmet Cevat Acar,Gönen İlkar Dündar,İsmail Durak Ataay,Zeki Adal,Vala Lale Tüzüner, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.371-469, 2018

İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, Ayşe Oya Özçelik,Ömer Sadullah,Cavide Uyargil,Ahmet Cevat Acar,Gönen İlkar Dündar,İsmail Durak Ataay,Zeki Adal,Vala Lale Tüzüner, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.89-165, 2018

Performans Değerlendirme

İnsan Kaynakları Yönetimi, Sadullah, Ö.Z., Editör, Betaz Basım A.Ş., İstanbul, ss.212-264, 2015

İş analizi ve iş dizaynı

İnsan Kaynakları Yönetimi, Sadullah, Ö.Z., Editör, Beta Basım A.Ş., İstanbul, ss.49-86, 2015

Kariyer Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof.Dr. Ömer Z. Sadullah, Editör, Beta, İstanbul, ss.267-299, 2015

İş Analizi ve İş Dizaynı, Performans Değerlendirme

İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ömer Z. Sadullah, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.49-264, 2013

İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, Uyargil C. ve diğ., Editör, Beta, İstanbul, ss.87-162, 2013

Kariyer Geliştirme

İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ömer Z. Sadullah, Editör, Beta Basım A.Ş., İstanbul, ss.268-298, 2013

İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi

İnsan Kaynakları Yönetimi, Sadullah,Ö.Z., Editör, Beta A.Ş., İstanbul, ss.452-494, 2013

Eğitim ve Geliştirme

İnsan Kaynakları Yönetimi, Sadullah A., Editör, Beta Basım, İstanbul, ss.163-210, 2013

İş Değerlemesi

Ücret ve Ödül Yönetimi, Benligiray S., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.24-46, 2012

Ücret Yönetimi

Ücret ve Ödül Yönetimi, Benligiray S., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-13, 2012

Piyasa Ücret Araştırması

Ücret ve Ödül Yönetimi, Benligiray S., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.48-63, 2012

İşlerin Ücretlendirilmesi

Ücret ve Ödül Yönetimi, Benligiray S., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.64-83, 2012

Örgütsel İletişim

Anadolu üniversitesi, Eskişehir, 1996

Diğer Yayınlar