Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pelvic reconstruction with anterior pelvic peritoneal flap after extralevator abdominoperineal excision: A single center case series

ESCP 17th Scientific & Annual Meeting, 21 - 23 September 2022, Dublin, Ireland, Dublin, Ireland, 21 - 23 September 2022, vol.24, pp.48-294

Clinical outcomes of obstructive colorectal cancer patients during the COVID-19 pandemic

Ist Turkish International Colorectal Surgery Congress, XVIIIth Turkish Colon and Rectal Surgery Congress, Antalya, Turkey, 30 November - 04 December 2021, vol.53, pp.26 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Review of sigmoid volvulus cases: a 10 year single-center retrospective study

European Congress of Trauma and Emergency Surgery 2020, Oslo, Norway, 26 - 28 April 2020, pp.129 Creative Commons License Sustainable Development

Review of esophageal perforation cases: a 10 year single-center retrospective study

European Congress of Trauma and Emergency Surgery 2020, Oslo, Norway, 26 - 28 April 2020, pp.129-130 Creative Commons License

Beş Yıllık Kadavra Donörden Böbrek Nakli Sonuçlarımız

8. Uluslararası Katılımlı Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 14 April 2019, vol.1, no.1, pp.84 Creative Commons License

Merkezimizde Ulusal Kadavradan Böbrek Nakli Bekleme Listesinde Kayıtlı Hastaların Dağılımı

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Vaka Sunumu: HIV ile Enfekte Hastada Kadaverik Böbrek Nakli

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.103 Creative Commons License Sustainable Development

Uzun Süreli Periton Diyaliz Hastalarında Böbrek Nakli Sonrası Görünmez Tehlike Enkapsüle Sklerozan Peritonit

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.124 Creative Commons License

Acil Endikasyonu İle Kadavradan Böbrek Nakli Yapılan Hasta Sonuçlarımız

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018 Creative Commons License

HCV Enfeksiyonu İle HLA İlişkisi.

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği 12. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.103 Creative Commons License

İNFLUENZA AŞISININ HUMORAL İMMUN YANIT ÜZERİNE ETKİSİ

XII. Türkiye Organ Nakli KuruluşlarıKoordinasyon Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.138 Creative Commons License Sustainable Development

Böbrek Transplantasyonunda İndüksiyon Tedavileri İle Enfeksiyöz Komplikasyonlar Arasındaki İlişki

12. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.13 Creative Commons License

Rituksimab Kullanımının aterosklerotik Biyobelirteçler Üzerine Etkileri.

12. Türkiye Organ Nakli kuruluşları koordinasyon derneği kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.14 Creative Commons License

Is it time for a paradigm-shift in distal rectal cancer with complete response after neoadjuvant chemoradiation?

12th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, Berlin, Germany, 20 - 22 September 2017, vol.19, no.2, pp.102 Creative Commons License Sustainable Development

Sıradışı Bir Polipozis Vakası: Olgu Sunumu

XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2017, pp.224-225 Creative Commons License

Marjinal Ülser Perforasyonunun Yönetimi ve Klinik Deneyimlerimiz

11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017, vol.23, no.1, pp.25 Creative Commons License

Gebeliğin Anti-HLA Profili Üzerine Etkisi.

6.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 April 2017, pp.15 Creative Commons License

Paraözofageal Herniye Bağlı Sıradışı Proksimal Gastrik Nekroz: Olgu Sunumu

11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017, vol.23, no.1, pp.40 Creative Commons License

Çocuklarda Kadavradan Böbrek Naklinde Merkez Deneyimimiz 10 Yıllık Sonuçlarımız

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.50 Creative Commons License

Haziran 2016 Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başlayan Yeni Böbrek Dağıtım Sisteminin Değerlendirilmesi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.55 Creative Commons License Sustainable Development

Akut Apandisit ile Karışan Brusella Epididimorşiti: Olgu Sunumu

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015, pp.185 Creative Commons License

Erişkinde boğulmuş kasık fıtığında saptanan over kisti

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015, pp.123-124 Creative Commons License

Kolon Kanserinde Tümör Yerleşiminin Sağkalıma Etkisi Var Mı?

15. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , Antalya, Turkey, 19 - 23 May 2015, pp.32-33 Creative Commons License Sustainable Development

Kadavradan Sağ Böbrek Naklinde Vena Cava İnferiorun Etkin ve Güvenilir Kullanımı

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.1 Creative Commons License

Rutin Dışı Cerrahi Teknikle Acil Böbrek Nakli Olgu Sunumu

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.20 Creative Commons License

KOAH'LI Bir Hastada Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyona Bağlı Pnömotoraks

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2014, pp.493 Creative Commons License

Kadavra Vericiden Organ Çıkarımına Gereken Özen Gösteriliyor Mu?

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.39 Creative Commons License

Nadir Görülen Meme Kanseri Olgularının Analizi

12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2013, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

T1N0 Meme Kanserinde Herceptin Mutlaka Gerekli midir?

12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2013, pp.3 Creative Commons License Sustainable Development

Kadavradan böbrek naklinde değişen dağıtım ve alıcı sisteminin hasta seçimine etkiler

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VII. Kongresi , Eskişehir, Turkey, 14 - 17 October 2010, pp.6 Creative Commons License Sustainable Development

Hepatit C Pozitif Alıcılarda Kadavradan Böbrek Nakli Sonrası Hasta ve Greft Sağkalımı

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VII. Kongresi, Eskişehir, Turkey, 14 - 17 October 2010, pp.30 Creative Commons License Sustainable Development

Laparoskopi Eğitiminde Simülasyonun Yeri

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2010, pp.82 Creative Commons License