Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Improved induction of meiotic gynogenesis in Coruh trout, Salmo coruhensis

AQUACULTURE RESEARCH, vol.53, no.12, pp.4327-4337, 2022 (SCI-Expanded) identifier identifier

An anatomical and histochemical examination of the pituitary gland of carp (Cyprinus carpio)

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.37, no.4, pp.399-403, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Different Heat Shock Application Effect on Gynogenetic Production of Zebrafish (Danio rerio)

Fisheries and Aquaculture Journal, vol.8, no.2, pp.1-6, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

A Brief Overview on Cryopreservation Method of Sturgeon Sperm

İstanbul Üni versitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.30, no.2, pp.14-20, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Zebra Balığı (Danio rerio) Spermatozoa Motilitesi ve Yoğunluğunun Tespiti Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.27, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Sazan Balıklarında (Cyprinus carpio) Adenohipofizin Mikroskobik İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.1-12, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Balıklara Gen Transferi ve Transgenik Balığın Kullanım Alanları

Tarım Türk, vol.18, no.4, pp.136-137, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Transgenik Balık

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, vol.33, no.34, pp.22-25, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Transgenik Canlılar ve Akuakültürdeki Önemi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.211-214, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı Besin Şuruplarının Beyaz Kurt Kültüründeki (Enchytraeus albidus Henle, 1837) Etkisi Üzerine Bir Çalışma

Istanbul University Journal of Fisheries &Aquatic Sciences, vol.17, pp.7-16, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SPAT SETTLEMENT AND GROWTH OF MYTILUSGALLOPROVINCIALIS ON THE ROPES IN GÖKÇEADA ISLAND

3rd International Symposium on the Advances in Marine Mussel Research, Venice, Italy, 26 - 28 August 2019, pp.0-1

Short-term research on the growth of the Mytilus galloprovincialis within nets in Gökceada

INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.243-247

Panax ginseng’in Zebra Balığı Sperm Motilitesi Üzerine Etkisi

19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.96

Taşıyıcı Anaç Balık Modeli

19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.97

The effects of ginger (Zingiber officinale) of zebrafish sperm motility

6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Vodnany, Czech Republic, 4 - 07 September 2017, pp.1

THE EFFECTS OF GINGER ON ZEBRAFISH SPERM MOTILITY

6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Vodnany, Czech Republic, 4 - 07 September 2017, pp.102

GERM CELL ISOLATION OF RAINBOW TROUT USING DENSITY PERCOLL CENTRIFUGATION

6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Vodnany, Czech Republic, 4 - 07 September 2017, pp.132

Balık Germ Hücresi ve Biyoteknolojideki Uygulamaları

II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştirciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı, Muğla, Turkey, 19 - 21 April 2016, pp.27

Karadeniz Alabalığı Spermasında Spermatozoa Aktivasyonu: Hipoozmotik Ve Hiper Ozmotik Basıncın Etkisi

II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojosi Çalıştayı, Muğla, Turkey, 19 - 21 April 2016, pp.21-22

"Karadeniz Alabalığı Spermasında Spermatozoa Aktivasyonu: Hipoozmotik Ve Hiper Ozmotik Basıncın Etkisi

II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojosi Çalıştayı, Muğla, Turkey, 19 - 21 April 2016, pp.21-22

Siyah Midye (Mytilus galloprovincialis)'de Kısa Süreli Filtrasyon Takibi

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015, pp.210 Creative Commons License

Zebra Balığı (Danio rerio)’nın Spermatolojik Özellikleri ve Ultraviyole Uygulamasının Sperm Motilitesi ve Döllenme Üzerine Etkisi

Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı, Sakarya, Turkey, 3 - 05 April 2014, pp.44-45

Effect of Different Concentration of NaCl as an activation solution on motility of black sea Trout (Salmo trutta labrax) sperm

4th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, Albufeira, Portugal, 17 - 20 September 2013, pp.66-67 Sustainable Development

Farklı Sıcak Şok Uygulamalarının Ginogen Zebra Balığı (Danio rerio) Eldesi Üzerine Etkisi

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2013, pp.65

Model Canlı Olarak Zebra Balığı’nın (Danio rerio) Kullanımı

4. DETAE Günleri, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2012, pp.50

Alabalıklarda Sperma Dondurma Yönteminin Ekonomik Analizi Üzerinde Bir Çalışma

16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2011, pp.76

Application of Swim Up and Gradient Centrifugation Methods in the Semen of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Disinfection

3rd International Workshop on the Biology of the Fish Gametes, Budapest, Hungary, 7 - 09 September 2011, pp.90-91

Sturgeon culture in Turkish Waters

6th International Symposium on Sturgeon, China, 1 - 04 January 2009

Mersin Balıklarında Kriyoprezervasyon Yöntemleri

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 January 2009

Toksikolojik Çalışmalarda Transgenik Balığın İndikatör Olarak Kullanımı

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 May 2008, pp.819-824

Transgenik Canlılar ve Akuakültürdeki Önemi

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.61

Books & Book Chapters

Cryopreservation Studies in Aquaculture from Past to Present: Scientific Techniques, and quality controls for Commercial Applications

in: Cryopreservation - Applications and Challenges, Dr. Marian Quain, Editor, Intechopen, Edinburgh, pp.0-25, 2022

Genetic breeding studies of marine fish farming species

in: MARINE AQUACULTURE IN TURKEY: ADVANCEMENTS AND MANAGEMENT, DENİZ ÇOBAN; MENEKŞE DİDEM DEMİRCAN; DENİZ DEVRİM TOSUN;, Editor, TUDAV, İstanbul, pp.200-230, 2020

Sazan Balıklarında Islah Çalışmaları

in: Sazan Balığı Üretim Tekniği, Timur M., Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.143-178, 2011