Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2010 Post Doktora

  The American University İn Cairo, Huss College, Siyaset Bilimi, Mısır

 • 1999 - 2003 Doktora

  Southern Illinois University At Carbondale, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1996 - 1998 Yüksek Lisans

  Southern Illinois University At Carbondale, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1990 - 1994 Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  The Framing of Political Inclusion and Exclusion: Media, State, and Islamic Party Interactions in Turkey, 1995 to 1998 (Siyasi Katılım ve Dışlanma Söylemleri: 1995-1998 Arasında Türkiye’de Meyda, Devlet ve Refah Partisi İlişkileri).

  Southern Illinois University Carbondale, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

 • 1998 Yüksek Lisans

  Syncretism, Heterodoxy and Opposition: The Alevi Question in Turkey (Senkretizm, Heteredoksi ve Muhaliflik: Türkiye’de Alevi Sorunu)

  Southern Illinois University Carbondale, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Güvenlik

  Terörizm ve Radikalizmle Mücadele Eğitimi , RUSI, İngiltere