Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Self-reported environmental health risks of nurses working in hospital surgical units

INTERNATIONAL NURSING REVIEW, cilt.66, ss.87-93, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Operational Risk and Stock Market Returns: Evidence from Turkey

OPERATIONAL RISK TOWARD BASEL III: BEST PRACTICES AND ISSUES IN MODELING, MANAGEMENT, AND REGULATION, ss.115-128, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Risk and Return Characteristics of Islamic Indices: An Empirical Approach

ISTANBUL BUSINESS RESEARCH, cilt.47, ss.124-153, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Beklenti ve Güven Anketlerinin Finansal Piyasalara Etkisi: BIST 100 Üzerine Bir Uygulama

Bankacılar, cilt.27, sa.99, ss.3-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foreign bank presencs and domestic bank performance in Turkish banking system

Yönetim İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, cilt.63, sa.20, ss.8-24, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multi-country Study of ARCH Models: Evidence from Eight Stock Markets

International Journal of Business, Management and Economics, cilt.2, sa.8, ss.34-45, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Döviz Riski Yönetimi Uygulamaları

Yönetim İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.46, ss.20-28, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Finansal varlık değerleme modeli ve modelin uygulama alanları

İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.20-32, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Etkin Pazar Kuramı ve İMKB’de Etkin Pazar Kuramının Zayıf Şeklini Test Etmeye Yönelik Bir Çalışma-Filtre Kuralı Testi

İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.22, no.11, ss.20-30, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Hastanelerde Çalışma Sermayesi Yönetimi

VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 21 - 24 Mayıs 2009, ss.30-36

BASEL II ve Sağlık Kuruluşları

VI. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.147-152

Are Monetary Policy Shocks Asymmetric? Output Growth and Price Inflation in Turkey

IMDA Fifteenth World Business Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 15 - 18 Haziran 2006, cilt.1, no.1, ss.11-22

The Risk Effect in the IPO Process

IMDA Fifteenth World Business Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 15 - 18 Haziran 2006, cilt.1, sa.1, ss.1-10

The Analysis of Banking Crisis in Turkey: Cause and Effects of The Crisis

11th Annual South Dakota International Business Conference, Rapid City, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 16 Ekim 2004, ss.202-218

Are Turkish Companies Ready to EU Membership Process in the Context of Organizational Policies? Some Findings on the Turkish Transportation and Logistics Companies

Third International Syposium on Business Administration: The Competition Power of the European Union after the Enlargement, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2004, ss.835-838

Are Tourism Firm’s Risk Management Practices Prepared To The Turkey’s Candidate Membership To EU?

The Third International Symposium On Business Administration, The Competition Power of the European Union After the Enlargement, Çanakkale, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2004, ss.829-833

The Ethical Practices in the Turkish FinancialMarkets and Their Effects on the Individual Investors? Investment Motives

1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2003, ss.649

Sağlık Kuruluşlarında Etkin Maliyet Yönetimi ve Maliyet Bilgi Sistemi

I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 6 - 09 Mart 2003, ss.55-62

Researchinto Determining the Relationship Between Student’s Personality Traits and Their Career Preference in Finance: The Case of the Faculty of Business Administration, Istanbul University

The Impact of Globalization on World Business in the New Millennium: Competition, Cooperation, Environment and Development, Eleventh World Business Congress, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.857-861

Kitap & Kitap Bölümleri

Kurumsal Risk Yönetimi: Sağlık Hizmetlerinde Finansal Risk Yönetimi

Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi, Prof.Dr. Nilgün Buzbağ,Prof.Dr. Cengiz Yakıncı, Editör, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, ss.445-452, 2020

Finansal Yönetimin Genel Esasları

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ, Tekbaş, M., Editör, Sermaye Piyasası Lisanslama Ve Sicil A.Ş., İstanbul, ss.6-14, 2015

Sermaye Maliyeti

Finansal Yönetim ve Mali Analiz, Tekbaş, M., Editör, Sermaye Piyasası Lisanslama Ve Sicil A.Ş., İstanbul, ss.54-63, 2015

Sermaye Yapısı

Finansal Yönetim ve Mali Analiz, Tekbaş, M., Editör, Sermaye Piyasası Lisanslama Ve Sicil A.Ş., İstanbul, ss.64-79, 2015

Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ ve DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, Tekbaş, M., Editör, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., İstanbul, ss.7-28, 2015

Leasing, Factoring ve Forfaiting

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ, Tekbaş, M., Editör, Sermaye Piyasası Lisanslama Ve Sicil A.Ş., İstanbul, ss.177-198, 2015

Bütçeleme

Hastane Yönetimi, Sur H., Palteki, T., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.373-394, 2013

Operational risk and stock market returns: evidence from Turkey

Operational Risk Toward Basel III: Best Practices and Issues in Modeling, Management, and Regulation, Gregoriou, Greg N., Editör, Wiley Finance Series. Wiley & Sons, Hoboken, ss.115-128, 2009