Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Gazâlî'de Nedensellik

İslamî Araştırmalar Dergisi, vol.26, no.2, pp.53-67, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Platon’da Mitolojik Düşünce ve “Er” Mitosu

FELSEFE DÜNYASI, vol.2, no.52, pp.263-282, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigating Teacher Candidates’ Levels of Teacher Readiness an Usage of 21st Century Skills

International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 26 August 2021, pp.72

Ortak Bir Tasavvurun İmkânı ve İnşaası Üzerine: Din Eğitiminde Felsefenin Yeri ve Önemi

Uluslararası Felsefe ve İslami İlimler Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 25 - 26 March 2022, pp.13

Mehmet Zahid Koktu'nun Değerler Dünyasında Vefa ve Erdem

Mehmet Zahid Kotku Sempozyumu, Bursa, Turkey, 20 - 21 November 2021, pp.34

The Impact of Social Responsibility Projects on Gaining National and Spritual Values, s.76

7th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all Iclel 2021, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 26 August 2021, pp.76

Aydınlanmanın Milliyetçi Hareketler Üzerine Etkisi

Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Mardin, Mardin, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.138-154

The Heritage of Colonialism Slavery as the Dark Face of he Enlightenment

The 9th International Congress of The Asian Philosophical Association, Kuala-Lumpur, Malaysia, 20 - 24 July 2016, pp.29-38

The Reflections of Universal Ethical Rules in East Asian Thought

Icapa 2014, Seventh International Congress of Asian Philosophical Association, Yeni Delhi, India, 14 - 16 January 2014, vol.2

John Locke'ta Tolerans Kavramını Yeniden Okumaya Dair

Dini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Uluslarası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 9 - 13 November 2011, pp.245-255

Books & Book Chapters

Aydınlanma ve Dini Tolerans

Eskiyeni Yayınevi, Ankara, 2022

18.yy Felsefesi: Aydınlanma Felsefesi

in: Felsefe Tarihi, Nejdet Durak, Editor, Lisans, İstanbul, pp.417-444, 2019

Avrupa'da Aydınlanma ve Dini Tolerans Algısının Düşünsel Temelleri

in: 21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm, Filiz Çoban Oran, Editor, Sentez Nesriyat, Ankara, pp.147-177, 2017

Aydınlanma ve Bilim: bilimsel Zihnin Yeniden İnşası ve Dönüşümü

in: Bilim Tarihi ve Felsefesi: Tarih ve Problemler, Ömer Bozkurt, Editor, Mardin Artuklu Ünivesitesi Yayınları, Mardin, pp.353-372, 2016

Aydınlanmanın Ulusal Karakteri Üzerine Analitik Bir Deneme

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Yeniçağ Felsefesi, c.III, Ahmet Erhan Şekerci&Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları (Insan Publishing), İstanbul, pp.153-212, 2015

Akademide Felsefi ve Dini/Teoloji Derslerinin Birlikteliği: Oxford Üniversitesi Humanities Örneği

in: Akademide Felsefe, Hikmet ve Din, Harun Savut, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, pp.163-172, 2014