Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Temmuz 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ocak 2019 Doktora Yeterlik Sınavı

  İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

  Doktora Yeterlilik

 • Ocak 2019 Doktora Yeterlik Sınavı

  İstanbul Ünv. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

  Doktora Yeterlilik

 • Nisan 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunması

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2019 Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 CIEES 2018 Bildiri Kitabı

  Diğer Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

 • Nisan 2018 Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı Armağanı

  Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Aralık 2019 İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Üstüner A.

  İstanbul, Türkiye

 • Ekim 2019 Congress of International Eastern European Studies

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Üstüner A.

  Skopje, Makedonya

 • Eylül 2019 Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Üstüner A.

  Van, Türkiye