Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları, Türkiye

 • 2003 - 2005 Yüksek Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Levâmi‘u’n-Nûr (Metin-Değerlendirme)

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları

 • 2005 Yüksek Lisans

  Yusuf Paşa'nın Sefernamesi

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğiticinin Eğitimi , Uludağ Üniversitesi