Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Coğrafya Kaynaklarında Eflak Boğdan (15-17. yüzyıl)

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.14, ss.413-442, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klasik Çağ Sonrası Osmanlı Coğrafya Çalışmaları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), cilt.17, ss.41-104, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1770 ÇEŞME VAKASINDA BATIKLAR MESELESİ

HİSTORY STUDİES, cilt.11, ss.1875-1902, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

"II. Abdülhamid Dönemi Basın-Yayın Hayatına Bir Örnek: Erbilli Mehmed Latif Efendi ve Eserleri"

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), cilt.7, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Şeyhülislam Musâ Kâzım Efendi Tarafından Tercüme Edilen Tahkîk-i Vahdet-i Vücûd Risâlesi'ne Dâir Adlı Eser"

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.355-387, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı Coğrafyacılığı ve Avrupa'dan Tercüme Eserler (16.-18.yy)

İslamda Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 December 2019, ss.1-30

Moldova Region in the Ottoman Maps

International Balkan Annual Conference, Komrat, Moldova, 20 - 22 March 2019

Osmanlı Haritacılığında Eski ve Yeni Usûle Kavramsal ve Teknik Bir Yaklaşım

II. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Tiran, Arnavutluk, 17 - 20 October 2018, cilt.1, no.1, ss.163

Kitap & Kitap Bölümleri