General Information

Institutional Information: School Of Business, Department Of Business Administration, Commercial Law
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Tax Law, Management, Accounting

Metrics

Publication

49

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Biography

 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra 2008-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Yüksek Lisans programını “12 numaralı gelir vergileri standardı kapsamında gelir vergilerinin finansal raporlaması ve uygulamalı örnekler” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Ayrıca 2013-2014 yılları arasında Birleşik Krallık’ta Southampton Üniversitesi’nde Management School’da MBA programını “An Investigation into the effectiveness of cost management system in large manufacturing companies of Turkey with a special emphasis on the use of activity based costing” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Son olarak Aralık 2018’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Doktora programını "Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari Ve Vergi Düzenlemeleri Kapsaminda Türev Ürün Sözleşmelerini Değerleme Ve Raporlama Yaklaşimi: Reel Sektör Ve Mevduat Bankalari Raporlamasina Yönelik Bir Araştirma" başlıklı tezini başarılı bir şekilde savunarak tamamlamıştır. 

 

2003 ila 2019 yılları arasında Vergi İdaresine bağlı olarak Vergi Müfettişi Unvanı ile çalışmıştır. 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim dalında Dr. Öğretim Üyesi unvanı ile çalışmaya başlamıştır. Aynı zamanda İşletme Fakültesi, fakülte kurul üyesidir. 

Contact

Email
arif.ayluctarhan@istanbul.edu.tr
Office Phone
+90 212 473 7000 Extension: 18123
Fax Phone
+90 212 590 4000
Office
İşletme Fakültesi B Blok 3.Kat
Address
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi B Blok 3.Kat Avcılar İstanbul