Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Emtia İthalatı İşlemlerinde Yurt Dışından Alınan Hizmetin Vergilendirilmesi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, ss.30-36, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of Cost Management Systems in Turkish Manufacturing Companies with a Special Emphasis on Use of Activity Based Costing

Research Journal of Finance and Accounting, cilt.9, no.14, ss.172-185, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kira Sigortasının Gelir Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi

Vergi Dünyası, ss.127-131, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçici İthalat-Kiralama Bedelleri (Gümrük, KDV, Tevkifat)

E Yaklaşım Dergisi, ss.320-326, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Transfer Fiyatlandırması ve Özel Tüketim Vergisi

E-Yaklaşım Dergisi, ss.337-347, 2011 (Hakemsiz Dergi)

İthalat ve İhracatta Ciro Pirimleri

Maliye Postası Dergisi, ss.132-136, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Maliyet Muhasebesi Bakışı İle IAS 2 ve Türk Vergi Mevzuatı Kapsamında Stoklar

Vergi Raporu Dergisi, no.137, ss.36-46, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiili İhracat, Kurum Kazancı ve Tahakkuk Esası

Maliye Postası Dergisi, ss.125-131, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Hariçte İşleme Rejimi

Maliye Postası Dergisi, ss.110-119, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Yabancıların Antrepoda Yaptıkları Satışlar ve Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Lebib Yalkın Mevzuat dergisi, ss.79-84, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Teorisi Ve Vergi Teorisi Açısından Ticari Karın Kavranması

Mali Çözüm, ss.129-134, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sel Felaketi Ve Doğal Afetler-Vergi Ve Gümrük Mevzuatı

Diyalog Dergisi, ss.125-131, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hukuk Sisteminde Özelde Vergi Hukukunda, Vicdani Kanaate Giden Yolda Delil ve İspat

Vergi Raporu Dergisi, no.160, ss.52-57, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bedelsiz İhracat

Mali Çözüm Dergisi, ss.183-189, 2009 (Hakemsiz Dergi)

İthal Eşyası İçin Yapılan Gider ve Ödemeler

Mali Çözüm Dergisi, ss.191-206, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Transit Ticaret

Vergi Raporu Dergisi, ss.57-64, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hacze İştirak Müessesi ve Amme Alacaklarında rüçhan Hakkı Uygulaması

Vergi Raporu Dergisi, ss.36-41, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KÜMİ’den Vergiye Geçiş

9. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 Şubat 2020

Permanent Establishment / Digital Nexus Concepts in the E-Commerce Field and Taxation in terms of Income Taxes

34TH INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERANCE, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 April 2019, ss.36-40

New VAT Regulations for E-Commerce Transactions

8TH INTERNATIONAL CONFERANCE ON LAW AND SOCIETY (ICLAS 2019), İstanbul, Türkiye, 6 - 07 April 2019, ss.36-41

Kitap & Kitap Bölümleri

Vak'alar 2019

Anadolu Futbol A.Ş. ve Anadolu Derneği Teberru Ödemeleri Vak’ası, Selvi Y., Editör, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.61-67, 2019

VERGİ VE GÜMRÜK MEVZUATI DAHİL DIŞ TİCARET MUHASEBESİ

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul, 2018 Creative Commons License

Vak'alar 2018

İllegal Olaylara İlişkin Ödemelerin Gider Boyutu: Platin A.Ş., Yücel G., Editör, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.43-46, 2018

Vak'alar 2018

Elektronik Araç Çağırma Hizmetlerinde Vergilendirme: Mulex B.V., Yücel G., Editör, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.83-90, 2018

250 Soruda İthalatta KDV

İstanbul İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2010

Bilirkişi Raporları

İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ

İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ , ss.8, İstanbul, 2020

TAKSİRLİ İFLAS

19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, ss.7, İstanbul, 2020

İcra takibine karşı sunulan itirazın iptali ve tazminat

8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, ss.8, İstanbul, 2018

Tazminat (Rucuen Tazminat)

22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, ss.10, İstanbul, 2018

Diğer Yayınlar