Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 "Alamut İsmaililiği ve Selçuklular", İsmaililik ve Batıni Zihniyet

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2013 "Şîîlerin Takrîbi Ve Suûdîlerin Teklifi", Ortadoğu'nun Geleceği Açısından Şii- Sünni İlişkileri Sempozyumu

  Katılımcı

  Çorum, Türkiye

 • 2009 "Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi'Nde İslam Mezhepleri Tarihi Ve Yusuf Ziya Yörükân'ın Alana Katkıları", Darülfünun İlahiyat Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1