Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilimdalı , Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilimdalı , Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Büyük Selçuklular Döneminde Şia

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilimdalı

 • 2004 Yüksek Lisans

  İbnu’l-Mutahhar el-Hillî’nin “Keşfü’l-Murâd fî Şerhi Tecrîdi’l-İ’tikâd” Adlı Eserine Göre Dini ve Siyasi Görüşleri

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilimdalı