Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Emotional Labor among Cabin Crew Members in Turkish Aviation Sector : A Review

11th International Summer School on Aviation Psychology & Human Factors, Graz, Austria, 3 - 07 July 2023, pp.1-2

Yetkinlik Bazlı Performans Değerleme: Sağlık Sektörüde Bir Örnek Uygulama

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey, Balıkesir, Turkey, 20 - 22 June 2019, vol.1, pp.288-289

ECONOMIC INTEGRATION BETWEEN THE EU AND CHINA

ULUSLARARASI İKTİSAT KONGRESİ, Prag, Czech Republic, 3 - 05 September 2014, pp.140-148

Örgütsel İletişim ile İşgücü Devir Orani Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, vol.1, pp.494-498

Bilgi Toplumunda Esnek Çalışmanın Organizasyon Yapılarına Etkisi

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 May 2009, pp.619-628

Çokuluslu Şirketler Açısından Ulusötesi Örgütlerin Önemi Ve Bir Örnek: Avrupa Çalışma Konseyleri

Küreselleşme Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2008, pp.529-534

Yeni Liderlik Yaklaşımları Çerçevesinde Duygusal Zeka

Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2007, vol.2, pp.679-688

Duygusal Zeka ve İş - Yaşam Dengesi

Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2007, vol.1, pp.393-402

Kamuda E-Devlet Uygulamaları ve İnsan Kaynakları Geliştirme

5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 November 2006, vol.1, pp.40-54

Bilgi Toplumunda Sosyal Politika ve Çalışma İlişkileri Açısından AB ve Türkiye Karşılaştırması

5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.123-133

Books & Book Chapters

Memory Research on Pilots

in: Aviation Psychology: Constructs, Research and Practices, Pınar Ünsal,Seda Çeken, Editor, İstanbul University Press, İstanbul, pp.239-269, 2022

Havacılıkta İş Yükü ve Yorgunluk Yönetimi

in: Havacılık Psikolojisi: Kavramlar, Araştırmalar, Uygulamalar, Pınar Ünsal,Seda Çeken, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.565-604, 2022 Creative Commons License

Katılım Bankacılığında Organizasyon Yapısı, Kurumsal Yönetim

in: Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı, Şakir Görmüş,Ahmet Albayrak,Aydın Yabanlı, Editor, Mavi Ofset, İstanbul, pp.140-161, 2019

The Importance of Temporary Work Agencies in Turkish Labor MArket and a Comparative Study with Spain, Italy and Germany

in: Labor and Employment Relations in a Globalized World, New Perspectives on Work, Social Policy and Labor Implications, Dereli T., Soykut-Sarıca P. ve Şen-Taşbaşı A, Editor, Springer, London/Berlin , Londra, pp.231-251, 2014

Solution for Informal Work Problems: Microfinance for Women

in: Labor and Employment Relations in Globalized World, Dereli T., Sarıca P.S. , T., A. Ş., Editor, Springer, Bern, pp.253-275, 2014 Sustainable Development

The Importance of Temporary Work Agencies in Turkish Labour Market And A Comparative Study With Spain, Italy And Germany

in: Labor and Employment Relations in a Globalized World, Dereli T. , Sarıca P. S. , Taşbaşı A. Ş., Editor, Springer, Bern, pp.231-251, 2014

Modern Risk Management Techniques in Banking Sector

in: Strategic Business Infrastructure Development and Contemporary Issues in Finance, Ray N., Chakraborty K., Editor, Igı Global, New York, pp.188-209, 2014

Episodes in the Encyclopedia

Motivasyon-İşletme

TÜBITAK Yayınları, pp.1920, 2021

Metrics

Publication

35

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Project

8

Thesis Advisory

6

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals