Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İznik Sultan Orhan İmareti / Camii 2022 Yılı Çalışmaları”,

26. Ulusal Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 19-22 Ekim 2022 Mersin, Mersin, Turkey, 19 October 2022

Son Restorasyon Çalışmaları Işığında Muahammed Olcaytu Hüdabende Türbesi

24. Uluslararası Ortaçağ ve Türk dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu , Nevşehir, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.22-24 Creative Commons License

İran Sultaniye'de Daşkesen (Taşkesen): İlhanlı Döneminden Bir Kaya Oyma Yapısı

23. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Edirne, Turkey, 6 - 09 November 2019, pp.5-6

Eski Van Şehri Kazı Alanında Bulunan Keramikler ve Çiniler

XX. ULUSLARARASI ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 02-05 Kasım 2016 Bildirileri C.1, Sakarya, Turkey, 2 - 05 November 2016, vol.1, pp.138-159

Eski Van Şehri Kalesi ve Höyüğü Kazıları Eski Van Şehri Alanı 2013 Yılı Çalışmaları

XVIII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Turkey, 21 October 2015

Eski Van Şehri, Kalesi ve Köyüğü Kazıları Eski Van Şehri Alanı 2013 Yılı Çalışmaları

Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (22-25 Ekim 2014) Bildiriler, Aydın, Turkey, 22 - 25 October 2014, pp.375-388

Eski Van Şehri Kazı Alanında Bulunan Keramik ve Çiniler

XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Adapazarı, Turkey, 2 - 05 November 2016

Şeyh Kutbüddin Camii ve Haziresi

Unesco Dünya Mirası Olma Yolunda İznik/Nicaea Sempozyumu, Bursa, Turkey, 2 - 03 October 2015

Seyahatnameler ve Gravürlere Göre Aras Havzası’ndaki Bazı Mimari Anıtlar

II. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, Iğdır, Turkey, 13 - 15 December 2012, pp.96-110

Nahçıvan Karabağlar Külliyesi’nde Tarih, Bani ve Mimari Sorunlar Üzerine Düşünceler

Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.261-272

Azerbaycan / Fuzuli Şeyh Babi Yakup Yapılar Topluluğu

I.Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, Kars, Turkey, 5 - 08 July 2010, pp.119-125

Anadolu Selçuklu Dönemi Mihrapları İçinde Yeni Bir Örnek: Kırşehir Kesikköprü Kervansarayı Mihrabı

Uluslar Arası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu Rüçhan Arık ve M. Oluş Arık’a Armağan, Konya, Turkey, 25 - 27 April 2007, vol.X, pp.273-289

Anadolu Selçuklu Kervansaray Mescitleri

Bilim Eşiği II Sanat Tarihinde Gençler Semineri, İstanbul, Turkey, 16 - 18 December 2004, pp.263-293

Books & Book Chapters

Tokat Bulgaç (Burgaç, Bibi, Dudu) Hatun Türbesi Hakkında düşünceler

in: Edebiyat-Kültür ve Tarih Araştımaları, Tunay Karakök,Hüseyin Demir, Editor, Hiperlink, İstanbul, pp.105-129, 2020

A Middle Age Structure In Muş Esenlik Village: Evalution Of Sheikh Abdulmelik (Sheikh Abri) Mosque and Its Waqfiyya

in: Turkish Art History Studies, N.Çiçek Akçıl Harmankaya,Ayşe Denknalbant Çobanoğlu, Editor, Kİtabevi, İstanbul, pp.37-70, 2019

Anadolu'da İlhanlılar: Siyasi Ortam, Baniler, Mimarlık ve Sanat

in: Anadolu Selçuklu Mirası ve Güncel İmgeler, Fatma Yıldız,Hacer Feyiz, Editor, Hat Baskı Sanatları, İstanbul, pp.28-58, 2017

Episodes in the Encyclopedia

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.293-295, 2013

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.114-115, 2011

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.116-117, 2011

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.276-277, 2011

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.149-151, 2011

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.70-71, 2010

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.512-513, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.392-397, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.51-54, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.51-54, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.512-513, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.504-505, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.576-577, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.392-397, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 36

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.392-397, 2009

Selçuklular-Mimari

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.392-397, 2008

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.559-560, 2006

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.549-550, 2003

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.32-35, 2003

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.295-296, 2003

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.279-282, 2002

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.550-552, 2001