Assoc. Prof. Ayşegül YAKAR ÖNAL


Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

Division of Public Finance


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Public Finance, Theory of Public Finance, Budgeting and Fiscal Planning

Email: aysg1@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 440 0000 Extension: 12290
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/aysg1/
Address: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Maliye Anabilim Dalı Beyazıt İstanbul

Metrics

Publication

32

Project

5

Thesis Advisory

12

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1995 - 2002

1995 - 2002

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Public Finance, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Postgraduate

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics, Turkey

1986 - 1990

1986 - 1990

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Kentsel Toprak Rantı Teorileri ve Bir Uygulama: İstanbul Esenkent Örneği

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Maliye

1995

1995

Postgraduate

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kurumlar Vergisi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2023

2023

Gönüllü/Görevli Olarak Deprem Sonrası

Security

İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2023

2023

Deprem Anı ve Sonrası

Security

İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2023

2023

Depremle İlgili Temel Bilgiler ve Türkiye'nin Depremselliği

Security

İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2023

2023

Deprem Öncesi

Security

İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2023

2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2022

2022

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci

Security

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

Istanbul University

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Public Finance

Theory of Public Finance

Budgeting and Fiscal Planning

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

2005 - 2013

2005 - 2013

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

2002 - 2005

2002 - 2005

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

1993 - 2002

1993 - 2002

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Maliye Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Head of Department

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

2016 - Continues

2016 - Continues

Adaptation/Exemption Committee Member

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

2010 - Continues

2010 - Continues

Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜSYAM) Merkez Danışma Kurulu Üyesi

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Maliye Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Dünya Ekonomisi

Doctorate

Doctorate

Siyasal İktisat

Postgraduate

Postgraduate

Kent Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Kent Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Ekonomisi

Postgraduate

Postgraduate

Yerel Yönetimler Maliyesi

Advising Theses

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Turkey’s Central Government Budget in the Light of Human Rights and Gender Responsive Budgeting

Yücel A. Y., Yakar Önal A., Akduran Erol Ö.

37. International Public Finance Conference/Türkiye-37. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 15 October 2023, pp.50-54 Creative Commons License Sustainable Development

2014

2014

Kadın Dostu Kent Projesi Kapsamında Kadınların Dirliğinin İzini Sürerken: Şanlıurfa Örneği

Yakar Önal A., Ergüneş N., Yücel Y.

EconHarran Ulusal Harran Ekonomi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.8

2014

2014

Bir Büyükşehir Belediyesi Bütçesinde Kadınların Dirliğinin İzini Sürerken: İzmir Örneği

Yücel Y., Yakar Önal A.

EconHarran Ulusal Harran Ekonomi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.7

2013

2013

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Bağlamında Kadın Dostu Kentlere Bakmak: Kars Örneği

Yakar Önal A.

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2013, pp.201

2011

2011

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Yerel Yönetim Deneyimleri

Yakar Önal A.

3. Uluslararası Kadın Konferansı Kadın Kentlerine Doğru, Diyarbakır, Turkey, 5 - 06 February 2011, pp.82-88

2010

2010

Uluslararası Vergi Rekabetinin Gelir Bölüşümü Üzerindeki Etkileri: 1990-2008 Türkiye Örneği

Yakar Önal A., Temelli S.

25. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 28 May 2010, pp.338-358

2009

2009

Vergi Yapısı-Sermaye Birikimi İlişkisi Çerçevesinde Gelirin Yeniden Bölüşümü: 1960-2008 Türkiye Örneği

Yakar Önal A., Temelli S.

Uluslararası Anadolu İktisat Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 June 2009, pp.263

2003

2003

Türkiye’deki Belediyelerin Borçlanma Süreci: 1960-2000

Yakar Önal A.

8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 December 2003, pp.132-133

2003

2003

Türkiye’deki Yerel Yönetimlerin Borçlanma Süreci: 1980-2000

Yakar Önal A.

XVIII. Türkiye Maliye Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 16 May 2003, pp.573-584

2002

2002

Türkiye Ekonomisinde Vergi Gelirlerinin Gelişimi: Birikim Süreci Açısından Bir Yaklaşım (1960-2002)

Temelli S., Yakar Önal A.

ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi VI, Ankara, Turkey, 11 - 14 September 2002, pp.228

2001

2001

Urban Rent Generation: The Esenkent Case in İstanbul

Yakar Önal A.

41. Congress of the European Regional Science Association, Zagreb, Croatia, 29 August - 01 September 2001, pp.134

Books & Book Chapters

2023

2023

Hak ve Eşitlik Temelli Bütçeleme Işığında Türkiye'nin Program Bütçesi

Yücel A. Y., Yakar Önal A., Akduran Erol Ö.

in: Yaşam Odaklı Bir Ekonomi İçin Makro İktisat ve Maliye Politikaları, Ayşegül Yakar Önal,Yelda Yücel,Özgün Akduran Erol,Mustafa Kahveci, Editor, SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, pp.261-283, 2023

2021

2021

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

Yakar Önal A.

CEİD YAYINLARI, Ankara, 2021

2019

2019

Dirlik Temelli bir Perspektiften Yerel Yönetim Bütçe ve Politikalarında Kadınların İzini Sürmek: 2013 Diyarbakır Örneği

Yakar Önal A., Yücel Y., Günlük Şenesen G. G., Çakar B. Y.

in: Nuray Ergüneş için Yazılar-Finansallaşma, Kadın Emeği ve Devlet, Elif Karaçimen,Melda Yaman,Nurcan Özkaplan,Özgün Akduran,Şebnem Oğuz, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, pp.488-521, 2019

2018

2018

Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yaklaşımıyla Yerel Yönetim Bütçelerine Bakmak: Kars Belediyesi

Günlük-Şenesen G. G., Ergüneş Oruç N., Yakar Önal A.

in: Prof. Dr. Nihat Falay'a Armağan, Kirmanoğlu H.,Feyzioğlu Akkoyunlu P.,Arıkboğa A,Ergüder B., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.87-113, 2018

2012

2012

Uluslararası Vergi Rekabeti Altında 'Toplumsallaşan' vergi / İyileşemeyen Bölüşüm: 2000 Sonrası Türkiye

Yakar Önal A., Temelli S.

in: Küresel Dönemde Vergileme, "Temelli, S.", "Yakar Önal, A.", Editor, Beta, İstanbul, pp.207-237, 2012

Other Publications

Activities in Scientific Journals

2005 - Continues

2005 - Continues

Eğitim Bilim Toplum

Evaluation Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2018 - Continues

2018 - Continues

Cinsiyet Eşitliği İzleme DerneğiSustainable Development

Member

2011 - Continues

2011 - Continues

The Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE)Sustainable Development

Member

2011 - Continues

2011 - Continues

Türk Sosyal Bilimler Derneği

Member

Scientific Refereeing

December 2022

December 2022

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Other Indexed Journal

May 2021

May 2021

Eğitim Bilim Toplum

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2018

December 2018

Public Sector economicS & DeveloPment

Chapter Scientific / Professional Book Published by Other Publishers

March 2015

March 2015

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2013

March 2013

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2012

March 2012

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2010

March 2010

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2007

May 2007

Iktisat Isletme ve Finans

National Scientific Refreed Journal

Awards

December 2017

December 2017

2017 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü" KİTAP: KADINSIZ KENTLER Toplumsal Cinsiyet Açısından Belediyelerin Politika ve Bütçeleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi YayınlarıSustainable Development

Türkiye Gazeteciler CemiyetiCongress and Symposium Activities

12 October 2023 - 15 October 2023

12 October 2023 - 15 October 2023

37. International Public Finance Conference/Turkey

Panelists

Antalya-Turkey

16 April 2022 - 17 April 2022

16 April 2022 - 17 April 2022

KAMER-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Yerinden Yönetim Modeli Projesi Çalıştayı Sustainable Development

Panelists

İstanbul-Turkey

07 March 2018 - 07 March 2018

07 March 2018 - 07 March 2018

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Seminerleri

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi-Ortak Anlayış: Tematik Alan Haritalama Raporlarını Ortaklaştırma ToplantısıSustainable Development

Attendee

Ankara-Turkey

21 May 2015 - 23 May 2015

21 May 2015 - 23 May 2015

30. Türkiye Maliye Sempozyumu

Panelists

Antalya-Turkey

24 November 2014 - 24 November 2014

24 November 2014 - 24 November 2014

Kadın Dostu Kentler Belediye Politika ve Bütçeleri

Panelists

İstanbul-Turkey

23 October 2014 - 24 October 2014

23 October 2014 - 24 October 2014

EconHarran Ulusal Harran Ekonomi Kongresi

Panelists

Şanlıurfa-Turkey

26 September 2014 - 26 September 2014

26 September 2014 - 26 September 2014

Kamu Politikaları - Yerel Mekanizmalar: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme - Stratejik Planlar

Panelists

İstanbul-Turkey

09 June 2014 - 11 June 2014

09 June 2014 - 11 June 2014

Well-Being Gender Budgeting: Methodologies and Applications in Turkey and Italy-Workshop

Panelists

Modena-Italy

04 December 2013 - 06 December 2013

04 December 2013 - 06 December 2013

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Panelists

Ankara-Turkey

10 May 2013 - 10 May 2013

10 May 2013 - 10 May 2013

Toplumsal Cinsiyet Dirliği ve Bütçeleme Uluslararası Deneyimler Işığında Tartışmalar Toplantısı

Attendee

İstanbul-Turkey

09 May 2013 - 09 May 2013

09 May 2013 - 09 May 2013

KÜSYAM, DİRLİK TEMELLİ TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME ATÖLYE TOPLANTISISustainable Development

Moderator

İstanbul-Turkey

01 February 2012 - 01 February 2012

01 February 2012 - 01 February 2012

TESEV, Ulusal Konferans : Kamuda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kurumsal Çözümler, Etkinlik ve Verimlilik,Sustainable Development

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

23 June 2011 - 25 June 2011

23 June 2011 - 25 June 2011

23. Congress of the SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics)Sustainable Development

Panelists

Madrid-Spain

20 May 2011 - 22 May 2011

20 May 2011 - 22 May 2011

2nd International Conference in Political Economy-Neoliberalism and the Crises of Economic Science

Audience

İstanbul-Turkey

04 March 2011 - 04 March 2011

04 March 2011 - 04 March 2011

KÜSYAM, Vergi Atölyesi

Panelists

İstanbul-Turkey

05 February 2011 - 06 February 2011

05 February 2011 - 06 February 2011

3. Uluslararası Kadın Konferansı Kadın Kentlerine Doğru

Panelists

Diyarbakır-Turkey

24 May 2010 - 28 May 2010

24 May 2010 - 28 May 2010

25. Türkiye Maliye Sempozyumu

Panelists

Antalya-Turkey

17 June 2009 - 19 June 2009

17 June 2009 - 19 June 2009

Anadolu İktisat Kongresi

Panelists

Eskişehir-Turkey

03 December 2003 - 05 December 2003

03 December 2003 - 05 December 2003

8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Panelists

Ankara-Turkey

11 September 2002 - 14 September 2002

11 September 2002 - 14 September 2002

ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi

Panelists

Ankara-Turkey

12 May 2002 - 16 May 2002

12 May 2002 - 16 May 2002

18. Türkiye Maliye Sempozyumu

Panelists

Girne-Cyprus (Kktc)

29 August 2001 - 01 September 2001

29 August 2001 - 01 September 2001

41. Congress of the European Regional Science Association

Panelists

Zagreb-Croatia

Scholarships

1998 - 1999

1998 - 1999

Bilimsel Araştırmalar İçin Alınan Uluslararası Burslar

Foundation

Jury Memberships

November-2021

November 2021

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

March-2021

March 2021

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

October-2020

October 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

November-2018

November 2018

Doctorate

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2018

June 2018

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

January-2018

January 2018

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

December-2017

December 2017

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

November-2017

November 2017

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

August-2017

August 2017

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

August-2017

August 2017

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

June-2017

June 2017

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Bilgi Üniversitesi

June-2017

June 2017

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Jürisi - İstanbul Üniversitesi

June-2016

June 2016

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

Scientific Research / Working Group Memberships

2012 - Continues

2012 - Continues

European Gender Budgeting Network (Egbn)

http://egbn.eu/

Istanbul University, Turkey