Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Strategic Positioning of University Museums

6th International University Museums Association Congress, Plovdiv, Bulgaria, 22 - 23 April 2019, pp.196-204

The University Museum’s Value Chain: A study on İstanbul University Beyazıt Tower

6th International University Museums Association Congress, Plovdiv, Bulgaria, 22 - 23 April 2019, pp.136-145

The Effect of Accepting External Influence on Emotional Labor: A Study on White-Collar Workers in Turke

8th UBT ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, BUSINESS AND ECONOMICS, Priştine, Kosova, 26 - 27 October 2019, pp.71

University Museums as a Social Intrapreneurship Activity

5th International University Museums Association Platform Congress,, Edirne, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1

Policies for Managing Adverse Effects of Artificial Intelligence: A Forecast on Turkey

International Balkan and Near Eastern Social Science Congress, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.1794

Leader Member Exchange as a Mediator of the Relationship between Servant Leadership and Job Satisfaction: A Research on ICT Companies

6th International Conference onNew Challenges in Management and Business, Dubai, United Arab Emirates, 11 February 2017

Usability of Academic Websites: Comparison of Stakeholders Perception

International Sustainability Congress, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2016

X ve Y Jenerasyonundaki Çalışanların Yöneticiyle Etkileşim Farklılıkları

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.161

The Effect Of Leader Behavior on Job Satisfaction: A Research On Technology Fast50 Turkey

World Conference On Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.1

The Role Of Personality and Leader Member Exchange On Satisfaction In Higher Education

Western Business & Management International Research Conference, Paris, France, 3 - 04 October 2014, pp.1 Sustainable Development

A Conceptual Framework About The Role Of Leader Member Exchange On Servant Leadership and Job Satisfaction

WBM International Research Conference for the Management Disciplines, San Francısco, United States Of America, 4 - 05 April 2014, pp.1

Türkiye’de İlaç Sektöründe Kadına Yönelik Tutumlar ve Pozitif Ayrımcılık Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, vol.3, pp.77-89

Books & Book Chapters

SANAYİ TOPLUMUNDAN DİJİTAL TOPLUMA YÖNETİM BİLİMİNİN 100 YILI: TEKNOLOJİ – ORGANİZASYON YAPISI – STRATEJİ BELİRLEME ve KAYNAK KULLANIMI

in: İşletmeciliği Yeniden Düşünmek, Ayşegül Özbebek Tunç,Yiğit Yurder,Merve Samioğlu, Editor, Türkmen Kitabevi, İstanbul, pp.153-179, 2021 Creative Commons License

Sağlık Kuruluşlarında Değişime Direnç: İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde Bir Araştırma

in: Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Volkan Yakın, Editor, Ekin Yayınevi, İstanbul, pp.281-304, 2020

Social Media as a Communication Chanel

in: Business Management and Communication Perspectives in Industry 4.0, Ayşegül Özbebek Tunç, Pınar Arslan, Editor, Igı Global Publications, Pennsylvania, pp.115-131, 2020

Leaders as Ethical Role Models for 21st Century Business Environment: Aspects from Humane-Oriented Contemporary Leadership Paradigms

in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences Volume 2, Rasim Yilmaz, Günther Löschnigg, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.231-238, 2018

Hizmetkar Liderlik

Derin Yayınları, İstanbul, 2015