Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Behind the Shower Curtain: Seven Poems on Aging and Body Cleaning

Cultural Studies - Critical Methodologies, cilt.18, ss.272-282, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Age-Related Disability in Bathing: A Review of the Research Literature.

European Scientific Journal, cilt.9, ss.17-24, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Older adults and mobile applications for health

Fifth European Conference on Design4Health, Sheffield, İngiltere, 4 - 06 September 2018

Social Collecting for #design: Using Pinterest as a Tool for Inspiring Design Students.

2nd International Design and Design History Symposium 4T 2016 "Ethics of Re-production", İzmir, Türkiye, 12 - 13 May 2016

In the bathroom: Live narrations as a tool for exploring the intimate task of body cleaning

Third European Conference on Design4Health, Sheffield, İngiltere, 13 - 16 July 2015

loo-lab: Daha iyi banyolar için alternatif bir kullanıcı araştırma yöntemi.

UTAK 2014 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Türkiye, 10 - 12 September 2014

Modeling and Optimization of Dolphin Swimming Movements

The 5th IFAC (International Federation of Automatic Control) Intl. WS DECOM, İzmir, Türkiye, 17 - 20 May 2007

Yunus yüzme hareketinin modellenmesi ve optimizasyonu

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı-TOK'06, Ankara, Türkiye, 6 - 08 November 2006

Pnömatik Sistemlerde Basınç Geri Beslemesi ile Hassas Konum Kontrolü

III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 December 2003, ss.423-435

Kitap & Kitap Bölümleri

Design of Assistive Technology for Ageing Population

Future Older Adults and Mobile Applications for Health, McDonagh D., Moody L., Woodcock A., Editör, Springer, Cham., -, ss.275-292, 2020

Diğer Yayınlar