Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Turkish budget deficit sustainability and the revenue-expenditure nexus

APPLIED ECONOMICS, vol.40, no.7, pp.823-830, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Capital mobility and foreign debt sustainabilty: some evidence from Turkey

APPLIED ECONOMICS, vol.39, no.19, pp.2441-2449, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

ESKİ VAKIFLARDA TOPRAK MÜLKİYETİNDEN DOĞAN SORUNLARIN GÜNÜMÜZE YANSIYAN BİÇİMLERİ: TAVİZ BEDELİ

inönü üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, vol.11, no.1, pp.260-270, 2020 (International Refereed University Journal)

7166 SAYILI KANUN SONRASINDA TAŞERON İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINI ÖDEYEN KAMU KURUMUNUN ALT YÜKLENİCİYE RÜCUEN TAZMİN DAVASINDA TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi, pp.96-100, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Economic Impact of the US Tariffs in the US-China Trade War

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, vol.17, pp.11-26, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ABD-Çin Ticaret Savaşında Gümrük Tarifelerinin ABD Açısından Ekonomik Etkisi

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, no.17, pp.11-26, 2019 (Other Refereed National Journals)

Contribution of Cultural Turism on Turkish Economy

Eurosian Business & Economics Journal, vol.1, no.1, pp.1-37, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ VE EKONOMİYE KATKILARI

Eurasian Business & Economics Journal, vol.1, pp.1-37, 2015 (Other Refereed National Journals)

CURRENT ACCOUNT DEFICIT AND ITS CAUSES IN TURKEY

Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, vol.1, no.1, pp.21-31, 2015 (Other Refereed National Journals)

Dünya ve Türkiye Ekonomisine Dair 2014 Yılındaki Beklentiler

NETA Denizcilik Dergisi, no.6, pp.64-66, 2014 (Other Refereed National Journals)

Devlet Üniversitelerine Yeni Kaynak Arayışları: Üniversite Şirketleri Modeli

MALIYE DERGISI, vol.164, pp.58-72, 2013 (Other Refereed National Journals)

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Belirleyen Unsurlar ve Etkileri

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.26, no.1, pp.43-54, 2009 (National Refreed University Journal)

Cinsiyet ve Yolsuzluk

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.58-1, pp.79-98, 2008 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING AND TAXATION: EVIDENCE FROM TURKEY

METU STUDIES IN DEVELOPMENT, vol.35, no.2, pp.265-275, 2008 (International Refereed University Journal)

International Transfer Pricing and Taxation: Evidence From Turkey

METU Studies and Development, vol.35, no.2, pp.265-275, 2008 (National Refreed University Journal)

Wagner's hypothesis: New evidence from Turkey using the bounds testing approach

JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES, vol.35, no.1, pp.94-106, 2008 (Journal Indexed in ESCI)

Wagner’s Hypothesis:New Evidence from Turkey Using the Bounds Testing Approach

JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES, vol.35, no.1, pp.94-106, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2007 Yılı İlk Yarısında Bütçe Performansının Merkezi Bütçe Gelirleri Açısından Değerlendirilmesi

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, pp.54-64, 2007 (Other Refereed National Journals)

Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası Kuruluşların Rolü

MALİYE DERGİSİ, no.153, pp.74-102, 2007 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği’ne Ekonomik Entegrasyon Sürecinde KOBİ’lerin Uyum Olanakları

Maliye Araştırma Merkezi Yayınları, no.3, pp.28-38, 2003 (National Refreed University Journal)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Ekonomik Entegrasyon Sürecinde KOBİ'lerin Uyum Olanakları

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, pp.113-130, 2003 (National Refreed University Journal)

Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Vergileme Alanındaki Yansımaları

Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, no.6, pp.58-65, 2002 (National Non-Refereed Journal)

İstikrar Programı Çerçevesinde 2001 Yılı Bütçesi

İKTİSAT DERGİSİ, no.11, pp.25-33, 2000 (Other Refereed National Journals)

2000 Yılı Bütçesi: Durum, Eleştiriler ve Beklentiler

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, no.2, pp.45-60, 2000 (Other Refereed National Journals)

2000 Yılı Bütçesi : Durum Eleştiri ve Beklentiler

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, no.142, pp.103-115, 2000 (Other Refereed National Journals)

Vergi Reformu Kavramı Çerçevesinde 4369 ve 4444 Sayılı Yasaların Değerlendirilmesi

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, no.6, pp.95-115, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Göçün Makroekonomik Etkileri

in: Göç ve Etkileri: Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika, Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ,Doç. Dr. Demet ÇAK, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.133-149, 2021 Sustainable Development

İYİ YÖNETİŞİM KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE

in: SİYASAL, EKONOMİK VE ENTELLEKTÜEL BOYUTLARIYLA İYİ YÖNETİŞİM, Karakaş M.,Karatepe S,Benli F., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.61-77, 2018 Sustainable Development

Türkiye’de Sağlık Teknoloji Değerlendirmesinin Gelişimi Kamu Maliyesi Açısından Önemi Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

in: Prof.Dr.Nihat FALAY'a armağan, "Hülya Kirmanoğlu",Pınar "Feyzioğlu Akkoyunlu","Aysel Arıkboğa","Başak Ergüder", Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.431-0, 2018

Türkiyede Cari Açık

Besir Kitabevi, İstanbul, 2013

Pressure Groups in the Transition Process from Management to Governance

in: , Prof.Dr. Nihat FALAY,Doç.Dr. Ahmet KESİK,Doç.Dr. Murat ÇAK,Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARAKAŞ, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.247-258, 2009

Uluslararası Vergi Rekabeti Transfer Fiyatlaması ve Vergilendirme

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2008

Avrupa Birliği Sürecinde Yolsuzluğun Önlenmesi Alanında Türkiye'de Yapılanlar: Bir Durum Tespiti

in: Yolsuzluk Ekonomisi ve Yolsuzlukla Mücadele, Önder İ, Karakaş M, Çak M, Editor, Tobb Yayınları, İstanbul, pp.25-45, 2008 Sustainable Development

Kamu Ekonomisi ve Yolsuzluklar

in: Yolsuzluk Ekonomisi ve Yolsuzlukla Mücadele, Önder İ., Editor, Tobb Yayınları, Ankara, pp.1, 2008 Sustainable Development

Mali İzleme Raporu

İsmmmo Yayınları, İstanbul, 2007

Türkiye'de Turizm Ekonomisi

in: Türkiye'de Turizm Ekonomisi, İTO, Editor, İto, İstanbul, pp.250-0, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications