Res. Asst. Canan ÇELİKADAM


Faculty of Literature, Department of Psychology

Social Psychology Division


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Psychology, Social Psychology

Metrics

Publication

14

Project

1

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Psikoloji, Turkey

2015 - 2018

2015 - 2018

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sosyal Psikoloji, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Undergraduate

Hacettepe University, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Demokrasiye Yönelik Sosyal Temsillerin İncelenmesi

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department of Psychology

2018

2018

Postgraduate

"Aldatmaya Yönelik Tutumların Bağlanma ve Ahlak Açısından Ele Alınması"

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department of Psychology

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Psychology

Social Psychology

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Psychology

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Social Representations of Democracy: Associations of Democracy in İstanbul Sample

Çelikadam C., Cesur S.

18th European Congress of Psychology, Brighton, England, 3 - 06 July 2023, pp.69

2022

2022

Okul Çağındaki Çocukların Ahlakı Tanımlarken Yaptıkları Çevre Atıflarının İncelenmesi

Çelikadam C., Aykaç B., Aktaş B. E., Cesur S., Balım S., Karasu M.

Psikolojide Çevre ve İklim Değişikliği Çalışmaları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 26 - 27 November 2022, pp.17-18

2021

2021

Çocuklarından Gözünden "Ayıp" Kavramı: Ahlaki ve Uzlaşımsal Alanlarda Bir Değerlendirme"

Çelikadam C., Aykaç B., Aktaş B., Karasu M., Balım S., Cesur S.

Sosyal Psikolojide Ahlak Çalışmaları Ulusal Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 27 November 2021, pp.33-40

2020

2020

Comprehensive Analysis of Political Orientations in Turkey: Differences and Similarities

Balım S., Aykaç B., Aktaş B., Cesur S., Çelikadam C., Karasu M., et al.

International Society of Political Psychology (ISPP), 43rd Virtual Scientific Meeting, 14 - 16 July 2020

2019

2019

Aldatmaya Yönelik Tutumların Ahlak ve Bağlanma Açısından İncelenmesi

Çelikadam C.

III. Sosyal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 December 2019, pp.87

Books & Book Chapters

2019

2019

Özet: Sosyal Bir Eylem Olarak Dil

ÇELİKADAM C., Alparslan B.

in: Sosyal Eylem Olarak Dil, "Tekdemir G.", Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.180-203, 2019

2018

2018

Sosyal Davranışın Genetiği

ÇELİKADAM C.

in: Sosyal Psikolojide Kuram ve Açıklama, Tekdemir G., Çoker Ç., Cesur S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.205-223, 2018

2016

2016

Triplett' in Yarış Çalışmalarını Yeniden Değerlendirmek

ÇELİKADAM C.

in: Sosyal Psikoloji- Klasik Çalışmaları Yeniden Değerlendirmek, Çoker, Ç., Tekdemir Yurttaş, G., Cesur, S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.11-26, 2016

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2020 - 2023

2020 - 2023

Psikoloji Çalışmaları

Committee MemberCongress and Symposium Activities

21 December 2019 - 22 December 2019

21 December 2019 - 22 December 2019

III. Sosyal Psikoloji Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

18 September 2019 - 20 September 2019

18 September 2019 - 20 September 2019

II. International Congress of Social Sciences

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

Ahlak Üzerine Konuşmalar Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

I. Sosyal Psikoloji Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

Barış Üzerine Konuşmalar Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey