Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hermeneia in Antiquity

Cogito: Hermeneutik , no.89, pp.59-77, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Geçmişi Unutturan Nehir: Lethe

Arkeoloji ve Sanat , no.141, pp.61-67, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

İpse Dixit

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi) , no.22, pp.1-18, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Felsefenin Tesellisi

Felsefe Arkivi , no.31, pp.42-62, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

De Providentia'da Ölüm Anlayışı

Felsefelogos , no.12, pp.143-152, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Roma'da Takvim

Cogito (Takvim: Zamanın Haritası) , no.22, pp.101-111, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Horatius’tan Satira Örnekleri 1

Sombahar , no.12, pp.59-61, 1994 (Non Peer-Reviewed Journal)

Cicero’da Mantık

Lucerna: Klasik Filoloji Araştırmaları , no.1, pp.25-29, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Stoa Mantığı

Felsefe Arkivi , no.28, pp.287-308, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Some Remarks on the Cultural Basis of the Greek Philosophy”

İstanbul - Viyana Felsefe Çevresi Toplantıları IV Bildirileri, İstanbul, Turkey

Seneca ya da Stoacı Bir Yaşam

II. Urla Felsefe Günleri: İnsan ve Felsefe, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2015, pp.123-134

Yamalı Bedenler

Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı-2006 Mythos, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2009, pp.136-148

Carmina Burana: Şiir, Şarkı ve Başkaldırı

Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı-2007 Ars Poetica, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2009, pp.1-9

Ruhların Dünyası: Hades

İ.Ü.E.F. Klasik Filoloji Seminerleri, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2008, pp.1-23

Yergi Yazmamak Zor İş

Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı-2005 Komedi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2007, pp.1-13

Başkalaşan Bedenler: Omnia mutantur, Nihil interit

Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı: Yazında ve Çeviride Beden, İstanbul, Turkey, 1 - 04 February 2007, pp.69-77

Apuleius, Metamorphoses: Bir Eşeğin Gözünden İnsan Manzaraları

Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı: Yazında ve Çeviride Fantastik, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2006, pp.25-36

Açılış Konuşması

Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı-2003 Çeşitlemeler, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2005, pp.1-4

Vergilius'ta Yeraltı Dünyası

Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı-2003 Çeşitlemeler, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2005, pp.64-81

Mekone (Gelincik Ovası)

Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı-2004 Trajedi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2004, pp.137-150

Roma'da Entellektüelliğin Temeli: Cicero'nun Humanitas Anlayışı

İ.Ü.E.F. Klasik Filoloji Seminerleri, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2004, no.1, pp.1-9

Genç Plinius’un Mektuplarında Bithynia Eyaletinin Kentsel Sorunları

HABITAT. International Symposium on Settlement and Housing in Anatolia Through the Ages (Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu), Turkey, 1 - 04 October 1996, pp.151-158

Antikçağ’da Sporun Anlamı, Önemi, Eğitimi

Türk Alman Diyaloğunda Spor Ahlakı ve Spor Felsefesine Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 1991, pp.127-130

Books & Book Chapters

Reviving Virgil in Turkish

in: Virgil and His Translators, Braund S.,Torlone Z.M., Editor, Oxford University Press, London , London, pp.183-194, 2018

Vitruvius. Mimarlık Üzerine

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2017

Latince Güzel Sözler Antolojisi

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2015

Benedictus de Spinoza. Ethica

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2012

Hatırlananı Hatırlamak ya da Augustinus ve Hafıza

in: Prof. Dr. Şafak Ural'a Armağan, Yüksel, Y., Editor, Alfa, İstanbul, pp.93-113, 2012

Asia Minor'da Olimpiyat Ruhu

in: Anadolu Uygarlıklarında Spor, Yıldıran İ, Gültekin T., Editor, Spor Yayınevi Ve Kitabevi, Ankara, pp.70-85, 2012

Augustinus. İtiraflar

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2010

Ovidius. Aşk Sanatı, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010

Erasmus. Deliliğe Övgü

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2009

Thomas More. Ütopya

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2009

Seneca. Troialı Kadınlar, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009

Homeros'tan Carmina Burana'ya Bir Keşif Yolculuğu

in: Ortak Kültürel Miras. Birlik İçinde Çokluk, Üster C., Editor, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı/Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, İstanbul, pp.14-43, 2009

Zindana Düşen Işık: Felsefe ve Boethius

in: Festschrift in Honor of Teoman Duralı: Teoman Duralı'ya Armağan. Bir Felsefe-Bilim Çağrısı, Cengiz Çakmak, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.206-215, 2008

Seneca. Medea, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007

Vesuvius Güncesi: Plinius, Epistulae, 6.16; 6.20

in: Vita: Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol (Belkis Dinçol ve Ali Dinçol'a Armağan), Alparslan, M., Doğan-Alparslan, M., Peker, H., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.243-250, 2007

Iuvenalis. Saturae: Yergiler (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi)

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006

Ateşten Fragmanlar ve Herakleitos’un Dile Gelişi

in: Herakleitos. Apospasmata: Fragmanlar, Humanitas: Yunan ve Latin Klasikleri Dizisi, Çakmak C. (çev.), Editor, Kabalci Yayınevi, İstanbul, pp.9-12, 2005

Roma Dini

Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2003

Iuvenalis. Saturae: Yergiler

Koç Kültür Sanat, İstanbul, 2003

Seneca. Tanrısal Öngörü

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 1997

Eskiçağ’da Spor

Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1995

Cicero. Dostluk Üzerine

Afa Yayınları, İstanbul, 1994

Metrics

Publication

116

H-Index (WoS)

1

Project

2

Thesis Advisory

13
UN Sustainable Development Goals