Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The use of reconstruction plates to treat benign mandibular pathological lesions: A retrospective clinical study

REVUE DE STOMATOLOGIE DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET DE CHIRURGIE ORALE, cilt.1, ss.1-5, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Keratocystic Odontogenic Tumors: Predictive Factors of Recurrence by Ki-67 and AgNOR Labelling

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.9, ss.262-268, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Detection of the anaerobic bacteria in the odontogenic cyst fluids using polymerase chain reaction (PCR) method

AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, cilt.5, ss.1999-2002, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tru-cut and fine needle aspiration biopsy diagnosis of lesions of the jaws

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.33, ss.249-253, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mandibulada osteom:2 olgu sunumu

YEDİTEPE KLİNİK, cilt.1, ss.49-52, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osteoma of the mandible: Two case reports

Yeditepe Dental Journal, cilt.11, ss.49-52, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Onkoloji Hastalarında Dental Yaklaşım

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.36-45, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sert Doku Rejenerasyon Teknikleri

Turkiye Klinikleri, cilt.1, ss.37-46, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksillofasiyal Cerrahi Pratiğinde Karşılaşılan Patolojik Lezyonlar.

KBB ve Baş Boyun Cerrahisinde Fasiyal Plastik Uygulamalar, cilt.7, ss.10-15, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INTERFERON-GAMMA LEVELS IN THE ODONTOGENIC CYST FLUIDS REGARDING BACTERIUM CONTENT

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.48, ss.17-25, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Oligodonti tedavisinde tek parça (3.0) mm implantların kullanılması: Olgu Raporu.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.13, ss.42-45, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oligodonti tedavisinde tek parça (3.0) mm implantların kullanılması: Olgu Raporu.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.13, ss.42-45, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Gömük dişler ile ilişkili odontomalar: 3 olgu raporu",

Türk Dişhekimliği Dergisi, ss.63-65, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bisfosfonat kullanmış veya kullanmakta olan hastalarda dental implant uygulamaları: Literatür derlemesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.266-273, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diş hekimliğinde kullanılan görüntüleme yöntemlerinin değerlendirilmesi

Oral implantoloji Dergisi,, cilt.12, ss.16-26, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sinüs tabanı yükseltilmesinde komplikasyonlar ve tedavi seçenekleri

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.133-139, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Mandibulada solid anevrizmal kemik kisti:Olgu sunumu"

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.93-98, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effects of Er, Cr: YSGG on bone defects

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, ss.20-23, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biphosphonates

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, ss.1-6, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş hekimliğinde viral enfeksiyonlar

Akademik Dental, cilt.9, ss.7-13, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trombositten zengin plazmanın oral ve maksillofasiyal cerrahide kullanımı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.17-24, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hipoparatiroidli bir hastada diş dizisindeki değişiklikler.

Diş Hek Klinik , 1989; 2 : 74-75, cilt.2, ss.74-75, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Extraoral application of osseointegrated implants, case report’

19th Annual Scientific Meeting, European Association for Osseointegration, İngiltere, ss.32

Coronal approach in the treatment of naso-orbitoethmoid fracture

16th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Nevşehir, Türkiye, ss.125

The importance of clinical evaluation in the localisation of foreign bodies’

15th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, ss.130

Ankylosing Temporomandibular Joint Surgery with Physical Therapy: A Case Report

24th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, ss.112-113

Cherubism: A Case Report

24th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, ss.111

The Application of Autogenous Bone Graft And Implant in A Case of Maxillary Radicular Cyst: A Case Report

24th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, ss.112

’’A Large Ameloblastoma Treated With Curettage

23th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 26 - 30 May 2016, ss.80

Cemento-Ossifying Fibroma: Two Case Reports

23th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016, ss.163

Conservative Treatment of Mandibular Bilateral Condylar Fracture: A Case Report

23th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016, ss.115-116

Solid Aneurysmal Bone Cyst of the Maxilla

23th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 26 - 30 May 2016, ss.80

A Contemporary Technique for the Removal of the Osseointegrated Dental Implants

22nd International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015, ss.108

Caldwell-Luc operation without inferior meatal antrostomy for the managment of the large keratocystic odontogenic tumour.

22 th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 19 - 22 May 2015, ss.111

Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion: A Novel Approach Using the Split Crest Technique

22nd International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015, ss.206-207

Keratokistik Odontojenik Tu¨mo¨r Tedavisinde Meatal Antrostomi Uygulamadan Yapılan Caldwell-Luc Yaklas¸ımı

22nd International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 19 - 23 May 2015, ss.111

Surgical management of the dental implants displaced into the maxillary sinus:a report of two cases

22th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2015, ss.88

Mandibulada Osteom: I·ki Vaka Raporu

22nd International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 19 - 23 May 2015, ss.112

Surgical Management of the Dental Implants Displaced Into Maxillary Sinus: A Report of two Cases

22nd International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015, ss.88

Osteoma of the mandible: Two case reports

22th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2015, ss.112

Reconstructive Management of Arsenic Related Osteonecrosis of Maxilla.

3rd OMICS Group International Conference on Surgery and Anesthesia, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 November 2014, cilt.4, no.6, ss.41

A Large Desmoplastic Fibroma Involving the Mandibular Ramus

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Kongresi, Muğla, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2014, ss.36

A Reconstructive Surgical Approach in the Case of Giant Cell Granuloma: A Clinical Report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Kongresi, Muğla, Türkiye, 18 - 22 May 2014, ss.36

Destructive Giant Cell Granuloma of Maxilla: A Case Report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Kongresi, Muğla, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2014, ss.99

A Reconstructive Surgical Approach to Giant Cell Granuloma: A Clinical Report.

21st International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 18 - 22 May 2014, ss.36-37

Calcifying epithelial odontogen tumor

13th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Antalya, Türkiye, 29 May - 02 June 2013, ss.89

A Case Of Odontogenic Myxoma Containing Unusual Histopathological Findings.

23th International TAOMS Congress., Antalya, Türkiye, 19 - 23 May 2013, ss.71

Use of intraosseous anaesthesia in dentistry and oral implantology.

Clinical Oral Implants Research, 2012; 23 (s7): 165-166. (DOI: 10.1111/clr.12021) / 20th Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration , Kobenhavn, Danimarka, 10 - 13 Ekim 2012, ss.165-166

Does the type of implant prosthesis affect outcomes of the implant survival?.

Clinical Oral Implants Research, 2012; 23 (s7): 108-109. (DOI: 10.1111/clr.12020) / 20th Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration ,, Kobenhavn, Danimarka, 1 - 04 Ekim 2012, ss.108-109

Odontogenic keratocyst: a review of the literature and a case report

AÇBİD 6th International Congress, Antalya, Türkiye, 30 May - 03 June 2012, ss.75

The management of oligodontia with one-piece narrow-diameter (3.0mm) dental implants: a case report

18th Turkish Dental Association, International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 20 May 2011, ss.309-311

Report of Two Cases: Odontomas caused impaction of permanent teeth

1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons in conjunction with the 17th scientific congress of Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons, İstanbul, Türkiye, 18 - 22 October 2010, ss.91

Attachments complications for implant- supported overdentures

1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons in conjunction with the 17th scientific congress of Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons, İstanbul, Türkiye, 18 - 22 October 2010, ss.89

Two glandular odontogenic cysts of mandible. A rare entity

1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons in conjunction with the 17th scientific congress of Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2010, ss.88

An AVM case in the mandible treated with multidisiplinary approach

16th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), Nevşehir, Türkiye, 3 - 08 Kasım 2009, ss.48-49

Meziodens kaynaklı dentigero¨z kist: Olgu bildirisi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Dernegˆi 15. Uluslararası Kongresi., Antalya, Türkiye, 29 October - 02 November 2008, ss.124

Solitary Neurofibroma in the mandible: a case report

15th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2008, ss.76-77

Distomolars of the maxilla and the mandible: Two case reports

15th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2008, ss.78-79

The importance of clinical evaluation in the localisation of foreign bodies

15th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2008, ss.120-121

Sialolithiasis: 3 case reports

15th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2008, ss.134-135

Dentigerous cyst associated with a mesiodens: a case report

15th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2008, ss.114

Odontogenic fibromyxoma in the mandible: a case report

15th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2008, ss.76

Intraosseous lipoma: a case report and review of the literature

VIIIth International Congress of Association of Oral Surgery, Muğla, Türkiye, 10 - 15 May 2008, ss.67

Immediate implantation and immediate loading application as a primary maxillary canine substitute: a case report

16th Scientific Congress of the Turkish Prosthodontics and Implantology Association, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2007, ss.126-127

Calcifying epithelial odontogen tumor

13th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Antalya, Türkiye, 29 May - 02 June 2005, ss.89

Kitap & Kitap Bölümleri

Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları

Tanıdan-Tedaviye Çenelerde Osteoradyonekroz, Özcan İ., Editör, İstanbul İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.851-861, 2017

Tanıdan-Tedaviye Çenelerde Osteoradyonekroz

Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları, İlknur Özcan, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.851-861, 2017

Odontojenik Kistler

Quintessence, İstanbul, 2013

Orthopedic Surgery

Bisphosphonates and bone, Z.Al-Aubaidi, Editör, In - Tech, Rijeka, ss.141-164, 2012

Orthopedic Surgery

Bisphosphonates and bone, Al-Aubaidi Z., Editör, Intech, Çin, ss.141-164, 2012