Assoc. Prof.

Demet ÇAK


Faculty of Economics

Department of Economics

Department of Economic Policy

Education Information

2002 - 2008

2002 - 2008

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finans, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, Maliye, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Eğitimcinin Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2011

2011

Girişimcilik

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2009

2009

Hastane Yönetimi Sertifika Programı

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy, Development Economics and Economic Growth

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

2008 - 2018

2008 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

2007 - 2008

2007 - 2008

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

2002 - 2007

2002 - 2007

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

Managerial Experience

2019 - 2022

2019 - 2022

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

2019 - 2022

2019 - 2022

Fakülte Kurulu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

Courses

Doctorate

Doctorate

Küresel Kalkınma Ve Avrupa Birliği

Undergraduate

Undergraduate

Gönüllülük Çalışmaları

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Alanı I

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Alanı III

Postgraduate

Postgraduate

Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans

Postgraduate

Postgraduate

Avrupa Birliğinde Kadın Girişimciliği

Undergraduate

Undergraduate

İktisat politikası

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomi

Undergraduate

Undergraduate

Demografik Yapı ve Nüfus Politikaları

Undergraduate

Undergraduate

İktisat politikası

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Büyüme

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomiye Giriş

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2007

2007

Capital mobility and foreign debt sustainabilty: some evidence from Turkey

Mohammadi H., Cak M. , Cak D.

APPLIED ECONOMICS, vol.39, no.19, pp.2441-2449, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

ESKİ VAKIFLARDA TOPRAK MÜLKİYETİNDEN DOĞAN SORUNLARIN GÜNÜMÜZE YANSIYAN BİÇİMLERİ: TAVİZ BEDELİ

Çak M. , Çak D.

inönü üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, vol.11, no.1, pp.260-270, 2020 (International Refereed University Journal)

2015

2015

Lack of Governance During 2000-2001 Economic Crises in Turkey

ÇAK D.

Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, Eurasian Academy Of Sciences, vol.1, no.1, pp.32-45, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Women Entreperneurship and Microfinance in Turkey

ÇAK D. , DEĞERMEN A.

Eurasion Academy of Sciences Eurasian Business&Economics Journal, no.2, pp.93-105, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2015

2015

Contribution of Cultural Turism on Turkish Economy

ÇAK D. , BOZOKLU D., Faruk P. F. A. , ÇAK P.

Eurosian Business & Economics Journal, vol.1, no.1, pp.1-37, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Women Entrepreneurship an Microfinance in Turkey

ÇAK D. , DEĞERMEN H. A.

Eurasian Academy of Sciences, Eurasian Business & Economic Journal, vol.2, no.8, pp.93-105, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2013

2013

Devlet Üniversitelerine Yeni Kaynak Arayışları: Üniversite Şirketleri Modeli

Çak M. , ÇAK D.

MALIYE DERGISI, vol.164, pp.58-72, 2013 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

yoksul Kent Nüfusunun İstihdam Yapısı ve Geçinme Biçimleri: İstanbul Örneği

DURGUN Ö. , ÇAK D.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), pp.32-55, 2010 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2008

2008

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING AND TAXATION: EVIDENCE FROM TURKEY

ÇAK M. , ÇAK D.

METU STUDIES IN DEVELOPMENT, vol.35, no.2, pp.265-275, 2008 (International Refereed University Journal)

2008

2008

Wagner's hypothesis: New evidence from Turkey using the bounds testing approach

Mohammadi H., Çak M. , Çak D.

JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES, vol.35, no.1, pp.94-106, 2008 (Journal Indexed in ESCI)

2007

2007

Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin İstihdam Üzerindeki Etkileri

ÇAK D.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, no.50, pp.79-86, 2007 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2003

2003

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Ekonomik Entegrasyon Sürecinde KOBİ'lerin Uyum Olanakları

ÇAK M. , ÇAK D.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, pp.113-130, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

Evaluating the Effects of Microcredit Implementators on Women Entrepreneurship and AlleviatingPoverty in Turkey

ÇAK D. , DEĞERMEN A.

WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIPEntrepreneurship for Technology and Innovation-Based Sustainable Developmen, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.23-45 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

GÖÇ VE ETKİLERİ

Çak D. (Editor)

Pegem Akademi, Ankara, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Türkiye'deki Suriyeli Kadın ve Çocukların Sosyo-Ekonomik Açıdan Entegrasyon Sorunu: Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri

Çak D. , Akiş E. , Bayrakdar S.

in: Göç ve Etkileri: Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış politika, Prof. Dr. Mehmet Karakaş,Doç. Dr. Demet Çak, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.85-110, 2021 Sustainable Development

2018

2018

İYİ YÖNETİŞİM KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE

ÇAK P. , ÇAK D. , KARAKAŞ P.

in: SİYASAL, EKONOMİK VE ENTELLEKTÜEL BOYUTLARIYLA İYİ YÖNETİŞİM, Karakaş M.,Karatepe S,Benli F., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.61-77, 2018 Sustainable Development

2018

2018

Türkiye’de Sağlık Teknoloji Değerlendirmesinin Gelişimi Kamu Maliyesi Açısından Önemi Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

UĞURLU M., ÇAK D. , ÇAK P. M.

in: Prof.Dr.Nihat FALAY'a armağan, "Hülya Kirmanoğlu",Pınar "Feyzioğlu Akkoyunlu","Aysel Arıkboğa","Başak Ergüder", Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.431-0, 2018

2014

2014

Doğal Afetlerin Ekonomik ve Sosyal Etkileri: 1999 Marmara Depremi Örneği

ÇAK M., ÇAK D.

in: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mALİYE Bölümü Prf.Dr.Fevzi Devrim'e Armağan İzmir 2014, "Tüğen K." "ALTAY A.", Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.267-277, 2014

2009

2009

KALKINMANIN SAĞLANMASINDA MİKROKREDİ YÖNTEMİ

ÇAK D.

Der Yayınevi, İstanbul, 2009

Supported Projects

2020 - 2021

2020 - 2021

GÖÇ VE GÖÇÜN ETKİLERİSustainable Development

Project Supported by Other Official Institutions

Çak D. (Executive)

2011 - 2013

2011 - 2013

TÜRKİYEDE EKONOMİK BÜYÜMENİN KAYNAKLARI: 1980-2011

Project Supported by Higher Education Institutions

ÇAK D. (Executive)

2008 - 2013

2008 - 2013

TÜRK HALKININ PARA TALEBİNİN İNCELENMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions

İNCEKARA A. (Executive) , ÇAK D.

2008 - 2010

2008 - 2010

YOKSUL KENT NÜFUSUNUN İSTİHDAM YAPISI VE GEÇİNME BİÇİMLERİSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

DURGUN Ö. (Executive) , ÇAK D.

2007 - 2008

2007 - 2008

Kalkınmanın Sağlanmasında Mikrokredi Sistemi

Project Supported by Higher Education Institutions

İNCEKARA A. (Executive) , ÇAK D.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

İKTİSATLILAR VAKFI

Board Member

Scientific Refereeing

March 2014

March 2014

elsevier

Other journals

Awards

March 2008

March 2008

Uluslararası Bilime Katkı

İstanbul ÜniversitesiEdit Congress and Symposium Activities

2015

2015

WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIPEntrepreneurship for Technology and Innovation-Based Sustainable Development

Attendee

-Turkey

2013

2013

23. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

January-2020

January 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2019

December 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

November-2019

November 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

August-2019

August 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi