Assoc. Prof. Demet ÇAK


Faculty of Economics, Department of Economics

Department of Economic Policy


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy, Development Economics and Economic Growth

Metrics

Publication

28

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

1

Project

9

Thesis Advisory

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2002 - 2008

2002 - 2008

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Sakarya University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Muhasebe-Finans, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Economics, Maliye, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Eğitimcinin Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2011

2011

Girişimcilik

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2009

2009

Hastane Yönetimi Sertifika Programı

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Economic Policy

Development Economics and Economic Growth

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

2008 - 2018

2008 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

2007 - 2008

2007 - 2008

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

2002 - 2007

2002 - 2007

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

Managerial Experience

2022 - 2025

2022 - 2025

Fakülte Kurulu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Economics

2019 - 2022

2019 - 2022

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Economics

Courses

Doctorate

Doctorate

Küresel Kalkınma Ve Avrupa Birliği

Undergraduate

Undergraduate

Gönüllülük Çalışmaları

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Alanı I

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Alanı III

Postgraduate

Postgraduate

Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans

Postgraduate

Postgraduate

Avrupa Birliğinde Kadın Girişimciliği

Undergraduate

Undergraduate

İktisat politikası

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomi

Undergraduate

Undergraduate

Demografik Yapı ve Nüfus Politikaları

Undergraduate

Undergraduate

İktisat politikası

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Büyüme

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomiye Giriş

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

Evaluating the Effects of Microcredit Implementators on Women Entrepreneurship and AlleviatingPoverty in Turkey

ÇAK D., DEĞERMEN A.

WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIPEntrepreneurship for Technology and Innovation-Based Sustainable Developmen, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.23-45 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2022

2022

Yürürlükteki Bazı Vergi Kanunları Hakkında Yapılan Spesifik Tespitler Ve Çözüm Önerileri

Çak D., Çak M.

in: Geleceğin Ekonomi Vizyonu , Dr.İzzet Ulvi Yönter, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.311-337, 2022 Sustainable Development

2022

2022

BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini Uygulamaya Yönelik AB Yaklaşımı

ÇAK D., ALİYEV İ.

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi, Dr. Öğr.Üyesi N. Merve Hamzaoğlu, Arş Gör. İsmail Ertek, Editor, T.C.Kültür Üniversitesi, İstanbul, pp.114-128, 2022

2021

2021

GÖÇ VE ETKİLERİ

Çak D. (Editor)

Pegem Akademi, Ankara, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Türkiye'deki Suriyeli Kadın ve Çocukların Sosyo-Ekonomik Açıdan Entegrasyon Sorunu: Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri

ÇAK D., BAYRAKDAR S., AKİŞ E.

in: Göç ve Etkileri- Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika, Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Doç.Dr. Demet Çak, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.85-110, 2021

2018

2018

İYİ YÖNETİŞİM KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE

ÇAK P., ÇAK D., KARAKAŞ P.

in: SİYASAL, EKONOMİK VE ENTELLEKTÜEL BOYUTLARIYLA İYİ YÖNETİŞİM, Karakaş M.,Karatepe S,Benli F., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.61-77, 2018 Sustainable Development

2018

2018

İyi Yönetişim Kavramı Çerçevesinde Yolsuzluklarla Mücadele

ÇAK M., KARAKAŞ M., ÇAK D.

in: Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim, Karakaş Mehmet, Karatepe Selin, Benli Fatma, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, pp.61-77, 2018 Sustainable Development

2018

2018

Türkiye’de Sağlık Teknoloji Değerlendirmesinin Gelişimi Kamu Maliyesi Açısından Önemi Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

UĞURLU M., ÇAK D., ÇAK M.

in: Prof.Dr.Nihat FALAY’a armağan, ” Kirmanoğlu H.”,”Feyzioğlu Akkoyunlu P ”,”Arıkboğa A.”,” Ergüde B.”, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.431-451, 2018

2018

2018

Türkiye’de Sağlık Teknoloji Değerlendirmesinin Gelişimi Kamu Maliyesi Açısından Önemi Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

UĞURLU M., ÇAK D., ÇAK P. M.

in: Prof.Dr.Nihat FALAY'a armağan, "Hülya Kirmanoğlu",Pınar "Feyzioğlu Akkoyunlu","Aysel Arıkboğa","Başak Ergüder", Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.431-0, 2018

2014

2014

Doğal Afetlerin Ekonomik ve Sosyal Etkileri: 1999 Marmara Depremi Örneği

ÇAK M., ÇAK D.

in: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mALİYE Bölümü Prf.Dr.Fevzi Devrim'e Armağan İzmir 2014, "Tüğen K." "ALTAY A.", Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.267-277, 2014

2009

2009

KALKINMANIN SAĞLANMASINDA MİKROKREDİ YÖNTEMİ

ÇAK D.

Der Yayınevi, İstanbul, 2009

2009

2009

Kalkınmanın Sağlanmasında Mikrokredi Yöntemi

ÇAK D.

DER Yayınevi, İstanbul, 2009

Supported Projects

2020 - 2021

2020 - 2021

GÖÇ VE GÖÇÜN ETKİLERİSustainable Development

Project Supported by Other Official Institutions

Çak D. (Executive)

2020 - 2021

2020 - 2021

Göç ve Farklı Boyutlarıyla Göçün EtkileriSustainable Development

Project Supported by Other Official Institutions

Çak D. (Executive), Karakaş M.(Executive), Çak M., Kızıl C., Yorğun S., Yıldırım Dalyan S., et al.

2011 - 2013

2011 - 2013

TÜRKİYEDE EKONOMİK BÜYÜMENİN KAYNAKLARI: 1980-2011

Project Supported by Higher Education Institutions

ÇAK D. (Executive)

2008 - 2013

2008 - 2013

TÜRK HALKININ PARA TALEBİNİN İNCELENMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions

İNCEKARA A. (Executive), ÇAK D.

2008 - 2010

2008 - 2010

YOKSUL KENT NÜFUSUNUN İSTİHDAM YAPISI VE GEÇİNME BİÇİMLERİSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

DURGUN Ö. (Executive), ÇAK D.

2007 - 2008

2007 - 2008

Kalkınmanın Sağlanmasında Mikrokredi Sistemi

Project Supported by Higher Education Institutions

İNCEKARA A. (Executive), ÇAK D.

2006 - 2007

2006 - 2007

Gümrük Birliği'nin Getirdikleri ve Götürdükleri:Dış Ticaret Vergileri ve İhracat Gelirleri Analizi

Project Supported by Other Official Institutions

ÇAK D. (Executive)

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

İKTİSATLILAR VAKFI

Board Member

Scientific Refereeing

March 2014

March 2014

elsevier

Other journals

Awards

March 2008

March 2008

Uluslararası Bilime Katkı

İstanbul ÜniversitesiCongress and Symposium Activities

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIPEntrepreneurship for Technology and Innovation-Based Sustainable Development

Attendee

-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

23. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

January-2020

January 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2019

December 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

November-2019

November 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

August-2019

August 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi