Doç.Dr.

Demet ÇAK


İktisat Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2002 - 2008

2002 - 2008

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

1997 - 2000

1997 - 2000

Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finans, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Yüksek Lisans

Lojistiğin Dış Ticaret Üzerine Etkileri ve Türkiye Örneği

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Eğitimcinin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2011

2011

Girişimcilik

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi

2009

2009

Hastane Yönetimi Sertifika Programı

Sağlık ve Tıp

İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisat Politikası, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2008 - 2018

2008 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2007 - 2008

2007 - 2008

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2002 - 2007

2002 - 2007

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - 2022

2019 - 2022

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2019 - 2022

2019 - 2022

Fakülte Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Avrupa Birliğinde Kadın Girişimciliği

Lisans

Lisans

Uzmanlık Alanı (A)

Lisans

Lisans

İktisat politikası

Lisans

Lisans

Ekonomi

Lisans

Lisans

Demografik Yapı ve Nüfus Politikaları

Lisans

Lisans

İktisat politikası

Lisans

Lisans

İktisadi Büyüme

Lisans

Lisans

Ekonomiye Giriş

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2007

2007

Capital mobility and foreign debt sustainabilty: some evidence from Turkey

Mohammadi H., Cak M. , Cak D.

APPLIED ECONOMICS, cilt.39, sa.19, ss.2441-2449, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

ESKİ VAKIFLARDA TOPRAK MÜLKİYETİNDEN DOĞAN SORUNLARIN GÜNÜMÜZE YANSIYAN BİÇİMLERİ: TAVİZ BEDELİ

Çak M. , Çak D.

inönü üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, cilt.11, sa.1, ss.260-270, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Lack of Governance During 2000-2001 Economic Crises in Turkey

ÇAK D.

Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, Eurasian Academy Of Sciences, cilt.1, ss.32-45, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Women Entreperneurship and Microfinance in Turkey

ÇAK D. , DEĞERMEN A.

Eurasion Academy of Sciences Eurasian Business&Economics Journal, sa.2, ss.93-105, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Contribution of Cultural Turism on Turkish Economy

ÇAK D. , BOZOKLU D., Faruk P. F. A. , ÇAK P.

Eurosian Business & Economics Journal, cilt.1, sa.1, ss.1-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Women Entrepreneurship an Microfinance in Turkey

ÇAK D. , DEĞERMEN H. A.

Eurasian Academy of Sciences, Eurasian Business & Economic Journal, cilt.2, sa.8, ss.93-105, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Devlet Üniversitelerine Yeni Kaynak Arayışları: Üniversite Şirketleri Modeli

Çak M. , ÇAK D.

MALIYE DERGISI, cilt.164, ss.58-72, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

yoksul Kent Nüfusunun İstihdam Yapısı ve Geçinme Biçimleri: İstanbul Örneği

DURGUN Ö. , ÇAK D.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), ss.32-55, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING AND TAXATION: EVIDENCE FROM TURKEY

ÇAK M. , ÇAK D.

METU STUDIES IN DEVELOPMENT, cilt.35, sa.2, ss.265-275, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Wagner's hypothesis: New evidence from Turkey using the bounds testing approach

Mohammadi H., ÇAK M. , ÇAK D.

JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES, cilt.35, ss.94-106, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin İstihdam Üzerindeki Etkileri

ÇAK D.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, sa.50, ss.79-86, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Ekonomik Entegrasyon Sürecinde KOBİ'lerin Uyum Olanakları

ÇAK M. , ÇAK D.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, ss.113-130, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Evaluating the Effects of Microcredit Implementators on Women Entrepreneurship and AlleviatingPoverty in Turkey

ÇAK D. , DEĞERMEN A.

WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIPEntrepreneurship for Technology and Innovation-Based Sustainable Developmen, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.23-45

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

İYİ YÖNETİŞİM KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE

ÇAK P. , ÇAK D. , KARAKAŞ P.

SİYASAL, EKONOMİK VE ENTELLEKTÜEL BOYUTLARIYLA İYİ YÖNETİŞİM, Karakaş M.,Karatepe S,Benli F., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.61-77, 2018

2018

2018

Türkiye’de Sağlık Teknoloji Değerlendirmesinin Gelişimi Kamu Maliyesi Açısından Önemi Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

UĞURLU M., ÇAK D. , ÇAK P. M.

Prof.Dr.Nihat FALAY'a armağan, "Hülya Kirmanoğlu",Pınar "Feyzioğlu Akkoyunlu","Aysel Arıkboğa","Başak Ergüder", Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.431-0, 2018

2014

2014

Doğal Afetlerin Ekonomik ve Sosyal Etkileri: 1999 Marmara Depremi Örneği

ÇAK M., ÇAK D.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mALİYE Bölümü Prf.Dr.Fevzi Devrim'e Armağan İzmir 2014, "Tüğen K." "ALTAY A.", Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.267-277, 2014

2009

2009

KALKINMANIN SAĞLANMASINDA MİKROKREDİ YÖNTEMİ

ÇAK D.

Der Yayınevi, İstanbul, 2009

Desteklenen Projeler

2011 - 2013

2011 - 2013

TÜRKİYEDE EKONOMİK BÜYÜMENİN KAYNAKLARI: 1980-2011

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÇAK D. (Yürütücü)

2008 - 2013

2008 - 2013

TÜRK HALKININ PARA TALEBİNİN İNCELENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCEKARA A. (Yürütücü) , ÇAK D.

2008 - 2010

2008 - 2010

YOKSUL KENT NÜFUSUNUN İSTİHDAM YAPISI VE GEÇİNME BİÇİMLERİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DURGUN Ö. (Yürütücü) , ÇAK D.

2007 - 2008

2007 - 2008

Kalkınmanın Sağlanmasında Mikrokredi Sistemi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCEKARA A. (Yürütücü) , ÇAK D.

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2014

Mart 2014

elsevier

Diğer DergilerKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2015

2015

WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIPEntrepreneurship for Technology and Innovation-Based Sustainable Development

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

23. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2020

Ocak 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi