Lect. PhD Asuman Deniz GÜMRÜ ÇELİKEL


Faculty of Dentistry, Division of Clinical Sciences

Department of Orthodontics


Research Areas: Health Sciences, Dentistry, Clinical Sciences, Orthodontics

Metrics

Publication

77

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Intellectual Property

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Dentistry, Ortodonti Anabilim Dalı, Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Postgraduate

Istanbul University, Faculty Of Dentistry, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Tek ve Çift Taraflı Primer ve Sekonder Damak Yarığı Bulunan Farklı Yaş Gruplarındaki Bireylerin Ark Formu ve Boyutlarının Değerlendirilmesi

Istanbul University, Faculty of Dentistry, Ortodonti Anabilim Dalı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Health Sciences

Dentistry

Clinical Sciences

Orthodontics

Articles Published in Other Journals

2004

2004

Kılıçoğlu H., Gümrü Çelikel A. D., İnal I.

Türk Ortodonti Dergisi , vol.17, pp.313-322, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Marfan Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Karagöz A., Gümrü Çelikel A. D.

XVII. Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği Kongresi, XVIII. Uluslararası Türk Ortoodnti Derneği Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 27 - 30 October 2023, pp.450-451

2023

2023

PIK3CA Mutasyonu ile İlişkili Aşırı Büyüme Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Şengül M., Koca A. Ö., Gümrü Çelikel A. D.

VII. Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği Kongresi, XVIII. Uluslararası Türk Ortodonti derneği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 30 October 2023, pp.365-366

2023

2023

Ortognatik Cerrahi Hastalarının Cerrahi Öncesi Beklentilerinin ve Motivasyonlarının Değerlendirilmesi

Altundal G., Marşan G., Gümrü Çelikel A. D.

VII. Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği Kongresi, XVIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 30 October 2023, pp.198-199

2022

2022

Oro-Fasio-Dijital Sendrom Tip I: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

Karataşlı S., Gümrü Çelikel A. D., Kasımoğlu Eldem Y.

26. TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022, pp.163

2019

2019

Multidisipliner Yaklaşım Gereken Erişkin İskeletsel Sınıf II Hastanın Kamuflaj Tedavisi - Olgu Sunumu

Kutay M. C., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D.

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempoozyumu, Muğla, Turkey, 2 - 05 November 2019, pp.1

2017

2017

Ankiloze Üst Orta Kesici Dişin Distraksiyon Osteogenezisi ile İnterdisipliner Tedavisi

GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., KASNAK G., Cura N., Fıratlı E.

15.Uluslararası Türk ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2017, pp.341

2017

2017

Long-term effects of vacuum formed retainers on periodontal satatus and their effectiveness on retention

ÇİFTER M., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., ÇEKİCİ A.

AAO 2017 Anual Session San Diego, CA, San Diego, United States Of America, 21 - 25 April 2017, pp.1

2016

2016

Vertikal Ogmentasyon Amacıyla İmplant Öncesinde Yapılan Ortodontik Ekstrüzyon:Vaka sunumu

TAĞRİKULU B., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., KASNAK G., Fıratlı S.

XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 October 2016, pp.256

2016

2016

Ön Açık Kapanışa Sahip Bir Olgunun Zigomatik Ankraj Destekli Tedavisi Olgu Sunumu

Güzel B., Gümrü Çelikel A. D., Gültekin A., FIRATLI S.

XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 October 2016, pp.269

2016

2016

Türkiye’de Ortodontistlerin İnfeksiyon Kontrol Kurallarına Uyumunun Değerlendirilmesi

Ekmekçioğlu H., Gümrü Çelikel A. D., Külekçi G., FIRATLI S.

XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 October 2016, pp.371

2016

2016

Treatment of an impacted Mandibular canine: A Case Report

Gümrü Çelikel A. D., Kılıçoğlu H., Gümrü O. Z.

2016 American Association of Orthodontists, Florida, United States Of America, 29 April - 02 May 2016, pp.3

2016

2016

An Adolescent Patient with Multiple Impacted Permanent and Deciduous Teeth

ŞİRİKCİ S., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D.

American Association of Orthodontists 2016 Annual Session, Orlando, United States Of America, 29 April - 03 May 2016, pp.34

2015

2015

Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Sella Turcica Boyutlarının ve Morfolojisinin İncelenmesi

Karslı E., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., Erbay E. F.

2. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2015, pp.18-19

2015

2015

Tek Taraflı Primer ve Sekonder Damak Yarıklı Bir Olgunun İnterdisipliner Tedavisi

Gümrü Çelikel A. D., Tağrikulu B., Kılıçoğlu H., Gökçen Röhlig B., Güzel Z.

2. Uluslarası Dudak Damak Yarığı Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 29 November 2015, pp.1

2015

2015

Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Sella Turcica Boyutlarının ve Morfolojisinin Değerlendirilmesi

Karslı E., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., Erbay E. F.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Turkey, 08 May 2015, pp.12-13

2014

2014

Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Diş Çene Yüz Sisteminin Büyüme Ve Gelişiminin Uzun Dönemde Değerlendirilmesi

GÜMRÜ ÇELİKEL A. D.

1.Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 November 2014, pp.22

2014

2014

Çift Taraflı Primer ve Sekonder Damak Yarığı Bulunan Olgunun Ortodontik Tedavisi

GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., TAĞRİKULU B., ERBAY E. F.

1.Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 November 2014, pp.169-170

2014

2014

Maloküzyon Şiddeti ile Tedavi Sonu Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yelken M., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., PEKER K., SARAÇ M.

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014, pp.179

2014

2014

Long-term Effects Of Vacuum Formed Retainers On Periodantal Health

Çifter M., Çekici A., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D.

90th Congress of the European Orthodontic Society, Varşova, Poland, 18 - 22 June 2014, pp.62

2014

2014

A New Approach To The Correction of Nasal Deformities In Cleft Lip And Palate Patients

GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., Aktan D., ERBAY E. F.

90th Congress of the European Orthodontic Society, Varşova, Poland, 18 - 22 June 2014, pp.1

2014

2014

Non-syndromic Multiple Impacted Supernumerary Teeth: A Report of Three Cases

Aktan D., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., ERBAY E. F.

90th Congress of the European Orthodontic Society, Varşova, Poland, 18 - 22 June 2014, pp.1

2014

2014

Ortodonti Hastalarının Diş Fırçalama Alışkanlıklarının İncelenmesi

Demir B., Hacıağaoğlu F., Yıldırım S., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., KILIÇOĞLU H.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 21. Öğrenci Araştırma Kulübü Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Turkey, 13 May 2014, pp.2

2013

2013

Ortodontide Erken Tedavinin Önemi

GÜMRÜ ÇELİKEL A. D.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.28

2013

2013

Long-term evaluation of the effects of rapid palatal expansion with or without a facemask on airway dimensions

TAĞRİKULU B., Çapan Ö., çifter m., Gümrü Çelikel A. D., Erbay E. F.

89th Congress of the European Orthodontic Society, Reyjkavik, Iceland, 26 - 29 June 2013, vol.35, no.5, pp.184

2011

2011

İskeletsel Açık Kapanış Deformitesinde Tonsillektomi ve Ortodontik Tedavinin Etkileri: Olgu Sunumu

GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., Öztaş E.

12.Uluslarası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 20 October 2011, pp.152-153

2011

2011

Orthodontic Approach For A Patient With An Improper Fused Mandibular Parasymphaseal Fracture:A Case Report

GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., Erbay E. F.

9th European Craniofacial Congress (ECC), Salzburg, Austria, 14 - 17 September 2011, pp.289

2011

2011

Orthodontic treatment combined with adjunctive esthetic surgery: A case report.

GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., MARŞAN G.

9th European Craniofacial Congress, Salzburg, Austria, 1 - 04 September 2011, pp.44

2011

2011

Use of mini screws with various types of head structures for different anchorage purposes : a case report.

Gümrü Çelikel D., ÖZTAŞ S. E.

87th Congress of the European Orthodontic Society, İstanbul, Turkey, 19 - 23 June 2011, pp.1

2010

2010

Ortodontik Teadvi Başarısının PAR indeksi ve sefalometrik Analiz İle Değerlendirilmesi

Kumbul G., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., Erbay E. F.

12.Uluslararası Türk Ortodonti Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2010, pp.245

2010

2010

Treatment of Multiple Impacted Teeth In Mandıble

GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., Erbay E. F., Gümrü O. Z.

WFO 7th International Orthodontic Congress, Sydney, Australia, 6 - 09 February 2010, pp.65

2010

2010

Non surgical approach to treatment of skeletal mandibular asymmetry : a case report.

Gümrü Çelikel D., ÖZTAŞ S. E.

7th International Orthodontic Congress, Sidney, Australia, 6 - 09 February 2010, pp.1

2010

2010

TWO DİFFERENT TREATMENT APPROACHES FOR TRANSPOSİTİONS:CORRECT OR RESTORATE

FIRATLI S., ÇİFTER M., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D.

7TH İNTERNATİONAL ORTHODONTİC CONGRESS, Australia, 1 - 04 February 2010, vol.1, pp.14-15

2008

2008

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Dudak Damak Yarıklı Hastaların Genel Profili

Karagöz G., Ok S., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., Kılıçoğlu H., Erbay E. F.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü 15. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 08 May 2008

2006

2006

Ortodontide mini vida kullanımı

Gümrü Çelikel A. D., Qasrawi O., Kılıçoğlu H., Özdemir T.

10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 28 September 2006, pp.60

2006

2006

Diş Eksikliği: Ortodontik Tedavi Sonrası İmplant Destekli Protetik Rehabilitasyon

Qasrawi O., Gümrü Çelikel A. D., Yeniyol S., Kılıçoğlu H., Karabuda Z. C., Özdemir T.

10th International Congress of Turkish Society of Orthodontics, İstanbul, Turkey, 24 - 28 September 2006, pp.84

2006

2006

11.TDB Kongresine katılan Diş Hekimlerinin preventif ve İnterseptif Tedavi Yaklaşımları

İNAL I., GÜMRÜ ÇELİKEL A. D., Kılıçoğlu H.

Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 27 May - 02 June 2006

Books & Book Chapters

2021

2021

- Dijital Ortodontinin Bugünü ve Yarını

Kanat B., Gümrü Çelikel A. D.

in: Pandemi Sürecinde Ortodonti: “Dijital Ortodonti” ve “Tele Ortodonti”, Prof.Dr.Nil Cura, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.9-18, 2021

2021

2021

COVID-19 Pandemi Sürecinde Güncel Ortodontik Tedavi Yaklaşımları

Kolik B., Gümrü Çelikel A. D.

in: Pandemi Sürecinde Ortodonti: “Dijital Ortodonti” ve “Tele Ortodonti”, Prof.Dr.Nil Cura, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-8, 2021

2021

2021

The Role of Corticotomy and Alveolar Decortication in Orthodontic Treatment

Gümrü Çelikel A. D.

in: Interaction of Orthodontics and Periodontology, Sönmez Fıratlı, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.50-58, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Rotasyonel Nüksün Önlenmesinde Fiberotominin Önemi

Ünlü-Kutay P., Gümrü Çelikel A. D., Fıratlı S.

in: Ortodonti-Periodontoloji Etkileşimleri, Prof.Dr.Sönmez FIRATLI, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.65-70, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Multidisciplinary Approach in Diagnosis and Treatment of Impacted Teeth

Gümrü Çelikel A. D.

in: Dentistry Diagnosis and Treatment, Fariz Salimov, Editor, Lıvre De Lyon, Lyon, pp.81-100, 2021

2017

2017

Ortodonti - Bölüm 4

Gümrü Çelikel A. D., Gençay K., Aktören O., Tuna İnce E. B., Çintan S., Seymen F., et al.

in: Oxford Klinik Diş Hekimliği El Kitabı, Gencay K,Tuna İnce EB, Editor, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık, İstanbul, 2017

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2004 - Continues

2004 - Continues

TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ

Member

Awards

November 2017

November 2017

Klinik Poster İkincilik Ödülü

Türk Ortodonti Derneği

December 2016

December 2016

Bildiri Yarışması 2016 Birincilik Ödülü - Ortodonti

Dudak Damak Yarıkları Derneği

October 2016

October 2016

Araştırma Poster Bildiri Birincilik Ödülü

Türk Ortodonti DerneğiCongress and Symposium Activities

05 November 2017 - 07 November 2017

05 November 2017 - 07 November 2017

XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

01 December 2016 - 04 December 2016

01 December 2016 - 04 December 2016

3.Uluslararası Dudak damak Yarıkları Derneği Kongresi

Attendee

Konya-Turkey

01 October 2016 - 05 October 2016

01 October 2016 - 05 October 2016

XV.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

29 April 2016 - 03 May 2016

29 April 2016 - 03 May 2016

American Association of Orthodontists 2016 Annual Session

Attendee

Florida-United States Of America

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

2. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 June 2015 - 01 June 2015

01 June 2015 - 01 June 2015

91th Congress of the European Orthodontic Society

Attendee

VENEDİK-Italy

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü Bilimsel Toplantısı

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

1.Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi,

Attendee

NEVŞEHİR - KAPADOKYA-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi,

Attendee

ANKARA-Turkey

01 June 2014 - 01 June 2014

01 June 2014 - 01 June 2014

90th Congress of the European Orthodontic Society

Attendee

VARŞOVA-Poland

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 21. Öğrenci Araştırma Kulübü Bilimsel Toplantısı

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 March 2014 - 01 March 2014

01 March 2014 - 01 March 2014

Harmony Certification Course

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

9th European Craniofacial Congress

Attendee

Salzburg-Austria

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

01 June 2011 - 01 June 2011

01 June 2011 - 01 June 2011

87th Congress Of The European Orthodontic Society

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

Basic Level In iTOP education, Dr.Jidi Sedelmayer

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 March 2010 - 01 March 2010

01 March 2010 - 01 March 2010

Clear Aligner System, Dr.Tae Weon Kim

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2010 - 01 February 2010

01 February 2010 - 01 February 2010

WFO 7th Internatinal Orthodontic Congress

Attendee

Sydney-Australia

01 February 2009 - 01 February 2009

01 February 2009 - 01 February 2009

Treatment Guidelines In Orthodontics, R.G. Wick Alexander

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2009 - 01 February 2009

01 February 2009 - 01 February 2009

Fixed Anchorage System In Orthodontics, Birte Melsen

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2008 - 01 June 2008

01 June 2008 - 01 June 2008

84th Congress of The European Orthodontic Society

Attendee

Lizbon-Portugal

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

Dudak Damak Yarıklarının Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Hacettepe Üniversitesi

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü Bilimsel Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2007 - 01 December 2007

01 December 2007 - 01 December 2007

Straight Wire Low Friction Technique, David Suarez

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2007 - 01 November 2007

01 November 2007 - 01 November 2007

10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

01 January 2007 - 01 January 2007

01 January 2007 - 01 January 2007

Myofunctional Influences on Facial Growth and The Mixed Dentition, John Flutter

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2006 - 01 December 2006

01 December 2006 - 01 December 2006

Self Ligating Orthodontics, Rolf Maijer

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2006 - 01 December 2006

01 December 2006 - 01 December 2006

MBT Kursu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2006 - 01 November 2006

01 November 2006 - 01 November 2006

Alexander Discipline on Practice Management, R.G. Wick Alexander

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2006 - 01 September 2006

01 September 2006 - 01 September 2006

10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2006 - 01 May 2006

01 May 2006 - 01 May 2006

Introduction to Early Treatment, Adult Treatment and Postural Orthodontics, Marcel Horn

Attendee

İstanbul-Turkey

01 July 2005 - 01 July 2005

01 July 2005 - 01 July 2005

Class II Combination Therapy, S. Jay Bowman

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2005 - 01 June 2005

01 June 2005 - 01 June 2005

Sınıf III Anomalisi ve Tedavisi, Zahir Altuğ

Attendee

Ankara-Turkey

01 March 2005 - 01 March 2005

01 March 2005 - 01 March 2005

Treatment of Class III Malocclusions, R.G. Wick Alexander

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2004 - 01 December 2004

01 December 2004 - 01 December 2004

Maksillofasiyal Distraksiyon Osteogenezisi, Haluk İşeri, Reha Kişnişçi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2004 - 01 October 2004

01 October 2004 - 01 October 2004

9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2004 - 01 October 2004

01 October 2004 - 01 October 2004

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Bilimsel Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2004 - 01 May 2004

01 May 2004 - 01 May 2004

Application of smart wires in biomechanics and edgewise orthodontics, Ravindra Nanda

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2004 - 01 April 2004

01 April 2004 - 01 April 2004

Bioprogressive Therapy II, Ayhan Enacar

Attendee

Ankara-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 13

h-index (WOS): 2