Araştırma Alanları

  • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

  • Jeofizik Mühendisliği

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Jeoloji

  • Mühendislik ve Teknoloji