Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2013 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Ensitüsü, Deniz Jeolojisi Ve Jeofiziği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi Ve Jeofiziği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1997 - 2004 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Güney Marmara (Karabiga-Gemlik arası) yakın kıyı alanları Pliyo-Kuvaterner yapılarının sismik yansıma verileriyle incelenmesi

  İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi Ve Jeofiziği Anabilim Dalı

 • 2007 Yüksek Lisans

  Erdek Körfezi ve civarının sismik stratigrafisi

  İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi Ve Jeofiziği Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2010CMAS 3 YILDIZ DALICI

  Diğer , CMAS

 • 2009PADI NITROX DIVER

  Diğer , PADI

 • 2009PADI RESCUE DIVER

  Diğer , PADI