Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kuruluşların Paydaş Grup Öncelikleri

The Brand Age , vol.95, pp.108-110, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Denial of Science on Facebook: Arguments and Presentations of the Flat Earth Theory

The International Conference in Times of (Poly)Crisis and Digital Disruptive Transformations, Bucuresti, Romania, 22 - 23 June 2023, pp.21

How Do We Express Our Digital Emotions? Reviewing Emoji Use Trends from Gender Perspective

International Conference on Social Movements (ICSM-2022), Frankfurt, Germany, 25 November 2022

"Türkiye’de Yayınlanan Televizyon Dizilerindeki Kadın Karakterlerin Konuşma Biçimleri Üzerine Bir Değerlendirme

16th International Symposium Communication in Millennium, Eskişehir, Turkey, 25 - 28 April 2018, pp.77

Digital Parenting: Understanding the Digital Transformation of Family Communication

4th Annual International Conference on Communication and Management,, Athens, Greece, 23 - 26 April 2018, pp.56

How Turkey Can Benefit From Country Brand Strategy Creation?: Reviews and Recommendations About Turkeys’ Country Brand Strategy

Emerging Global Issues in Management, Social Sciences and Humanities, Athens, Greece, 21 - 22 April 2018, pp.11

Hegemonic Men in TV Series: A Research on the Men's Roles in the Turkish Television Series

"Media and Culture" International Conference, London, England, 17 February 2018, pp.12

A Study of the Social Media Usage of Women-Oriented and Non-Profit Institutions

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017, pp.120 Sustainable Development

Evaluation of Parents Awareness Towards the Gender Roles of Child Characters in Turkish Television Advertisements

6th International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences, London, England, 29 - 30 June 2017, pp.78

Gender in Narrated Advertisements: The Exapmle of "A True Success Story" Advertisment

International Symposium of New Media From the Past to the Future, İstanbul, Turkey, 10 - 15 May 2017, pp.25

The Evaluation of 'Hegemonic Masculinity' Roles in Advertisements by Men

3rd International Conference on Social Science and Education Research, Rome, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.17

A Review of Country Identities Based on Tourism Logos, a Research on European Countries

Communication and information sciences in network society: experience and insights: III, Vilniaus, Lithuania, 9 - 10 June 2016, pp.25-26

"Türkiye'deki Instagram Fenomenleri ve Reklam İlişkisi Üzerine Bir İnceleme"

2. ICMS International Congress on Media Studies, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2016, pp.1

Analysing Country Branding Campaigns Through Introduction Films: A Study on Brand Personality of Turkey

ICA Regional Conference Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, Lodz, Poland, 8 - 10 April 2015, pp.80-81

As a New Communication Tool: Instagram

I. International Communication Science & Media Studies Congress, Kocaeli, Turkey, 12 - 15 May 2014, pp.80

Digital Strategy Usage By International Organizations (Coca Cola-Unilever-General Electric)

Global and Regional Communication: Present and Future, Sankt-Peterburg, Russia, 1 - 04 December 2012, pp.60-61

Books & Book Chapters

Algoritmik Farkındalık ve Hayali Olanaklar: İnsan Hakları İhlallerinin Dijital Mekanizması Üzerine Düşünmek

in: Medya ve İnsan Hakları, Mehmet Ali Göngen,Yıldıray Kesgin, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.153-170, 2023 Sustainable Development

TikTok ile Gerçeklerden Nasıl Kaçılır? Algoritmalarla Biricikleşen Kullanıcı Dünyası Üzerine Bir Tartışma

in: Mobil İletişim , Bilge Şenyüz,Fırat Tufan, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.217-232, 2022

Dijital Ortamın Hayali Olanakları: Sosyal Medya Fenomenlerinin Benlik Sunum Stratejilerini Hayali Olanaklar Perspektifinden Değerlendirmek

in: Dijital İletişime Alternatif Bir Bakış, Yeşim Güçdemir,Oğuz KUŞ, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.73-89, 2022

Komplo Teorilerine Neden İnanırız?: Komplo Zihniyeti, Komplo Teorilerinin Yapısı ve Dijital Ortam İlişkisi Üzerine Düşünmek

in: Yeni Medyada Yanlış Bilgi: Komplo Teorileri ve Bilimin İnkarı, Yıldıray Kesgin,Elif Karakoç Keskin, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.1-20, 2022

Tavşan Deliği ve Siyasal Radikalleşme: YouTube Kullanıcı Önerileri Üzerinden Bir Değerlendirme

in: Gelenekselden Dijitale Siyasal İletişim Çalışmaları, Aslı Aydemir, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.67-78, 2021

Annelik Blogları Geleneksel Annelik Söylemini Dönüştürebilir Mi?: Blog İçerikleri Üzerinden Bir Değerlendirme

in: Dijital Dünya ve Teknolojik Gelişmelerin Sosyal Bilimlere Etkisi, Başak Gezmen,İhsan Eken, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.123-150, 2020

Dijital Ortamda “Mekânsal Benlik” Performansları: Sosyal Medyada Konum Belirleme Uygulamaları Üzerine Analiz.

in: Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar, C. Tokgöz-Şahoğlu,B. Aydoğan, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.13-29, 2020

Reviewing the Storytelling of the Roles of Women in Advertisements in the Context of Gender

in: Storytelling in all Aspects, Mengü S, Aslan P., Gül Ünlü D., Editor, Pl Academic Research, Frankfurt, pp.25-36, 2017

Halkla İlişkiler Sektöründeki Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılık Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme

in: İletişim Çalışmaları 2016, Özgür Z. , İşman A., Editor, Tojcam Online Communication And Media, Sakarya, pp.122-139, 2016

Toplumsal Cinsiyet ve Reklam

in: Reklamı Anlamlandırmak, Çakar Mengü, S., Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.109-144, 2016

HDP'nin 7 Haziran 2015 Seçim Kampanyası: İletişim Stratejileri, Seçim Bildirgesinin Analizi ve Vaatleri

in: Siyasetin İletişim Odağı Seçim Kampanyaları, Özkan A., Editor, Eğitim Kitap Yayınevi, Konya, pp.279-396, 2015

Other Publications

Metrics

Publication

71

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Project

8

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals