Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Whose Information Should Be Shared With Whom?: Parents' Awareness of Children's Digital Privacy in Turkey

Media Literacy and Academic Research, cilt.3, sa.2, ss.109-125, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Dijital Ebeveynlik ve Mobil Uygulamalar: Dijital Ebeveynlerin Mobil Uygulama Kullanım Pratiklerinin İncelenmesi

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, cilt.50, ss.56-73, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of Digital Media Usage of Women through Motherhood Models as a Cultural Ideology

Galatasaray İletişim Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.137-167, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gender-Based Stereotypes in Interpersonal Communication

Journal of Media Literacy and Academic Research, cilt.1, sa.2, ss.60-73, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şeffaflık Toplumu: Şeffaf Toplumun Eleştirisi Üzerine Bir Okuma

Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.279-290, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Men's Evaluation of "Hegemonic Masculinity" Roles in Turkish Television Advertisements Portraying Men

Communication Today, cilt.8, ss.112-133, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türk Televizyon Dizilerindeki Kadın Rollerine Kadınların Gözünden Bakmak

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.191-206, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuruluşların Paydaş Grup Öncelikleri

The Brand Age, cilt.95, ss.108-110, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Instagram Fenomenleri ve Reklam İlişkisi: Instagram Fenomenlerinin Gözünden Bir Değerlendirme

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.41-65, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuruluşların Basın Bültenleri İçeriği Üzerinden Paydaş Grup Önceliklerinin Saptanması

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.99-114, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de İç Güvenliğin Sağlanması Sürecinde Dijital İletişim Sistemlerinin Etkin Kullanımına İlişkin Farkındalığın Belirlenmesi

Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis’ Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2019, ss.159-175

"Türkiye’de Yayınlanan Televizyon Dizilerindeki Kadın Karakterlerin Konuşma Biçimleri Üzerine Bir Değerlendirme

16th International Symposium Communication in Millennium, Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018, ss.77

Digital Parenting: Understanding the Digital Transformation of Family Communication

4th Annual International Conference on Communication and Management,, Atina, Yunanistan, 23 - 26 Nisan 2018, ss.56

How Turkey Can Benefit From Country Brand Strategy Creation?: Reviews and Recommendations About Turkeys’ Country Brand Strategy

Emerging Global Issues in Management, Social Sciences and Humanities, Atina, Yunanistan, 21 - 22 Nisan 2018, ss.11

A Study of the Social Media Usage of Women-Oriented and Non-Profit Institutions

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017, ss.120

Evaluation of Parents Awareness Towards the Gender Roles of Child Characters in Turkish Television Advertisements

6th International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences, Londra, İngiltere, 29 - 30 Haziran 2017, ss.78

Gender in Narrated Advertisements: The Exapmle of "A True Success Story" Advertisment

International Symposium of New Media From the Past to the Future, İstanbul, Türkiye, 10 - 15 Mayıs 2017, ss.25

The Evaluation of 'Hegemonic Masculinity' Roles in Advertisements by Men

3rd International Conference on Social Science and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.17

A Review of Country Identities Based on Tourism Logos, a Research on European Countries

Communication and information sciences in network society: experience and insights: III, Vilnius, Litvanya, 9 - 10 Haziran 2016, ss.25-26

"Türkiye'deki Instagram Fenomenleri ve Reklam İlişkisi Üzerine Bir İnceleme"

2. ICMS International Congress on Media Studies, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2016, ss.1

Analysing Country Branding Campaigns Through Introduction Films: A Study on Brand Personality of Turkey

ICA Regional Conference Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, Lodz, Polonya, 8 - 10 Nisan 2015, ss.80-81

As a New Communication Tool: Instagram

I. International Communication Science & Media Studies Congress, Kocaeli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014, ss.80

Digital Strategy Usage By International Organizations (Coca Cola-Unilever-General Electric)

Global and Regional Communication: Present and Future, Sankt-Peterburg, Rusya, 1 - 04 Aralık 2012, ss.60-61

Kitap & Kitap Bölümleri

Annelik Blogları Geleneksel Annelik Söylemini Dönüştürebilir Mi?: Blog İçerikleri Üzerinden Bir Değerlendirme

Dijital Dünya ve Teknolojik Gelişmelerin Sosyal Bilimlere Etkisi, Başak Gezmen,İhsan Eken, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.123-150, 2020

Dijital Ortamda “Mekânsal Benlik” Performansları: Sosyal Medyada Konum Belirleme Uygulamaları Üzerine Analiz.

Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar, C. Tokgöz-Şahoğlu,B. Aydoğan, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.13-29, 2020

Reviewing the Storytelling of the Roles of Women in Advertisements in the Context of Gender

Storytelling in all Aspects, Mengü S, Aslan P., Gül Ünlü D., Editör, Pl Academic Research, Frankfurt, ss.25-36, 2017

Halkla İlişkiler Sektöründeki Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılık Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme

İletişim Çalışmaları 2016, Özgür Z. , İşman A., Editör, Tojcam Online Communication And Media, Sakarya, ss.122-139, 2016

Toplumsal Cinsiyet ve Reklam

Reklamı Anlamlandırmak, Çakar Mengü, S., Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.109-144, 2016

HDP'nin 7 Haziran 2015 Seçim Kampanyası: İletişim Stratejileri, Seçim Bildirgesinin Analizi ve Vaatleri

Siyasetin İletişim Odağı Seçim Kampanyaları, Özkan A., Editör, Eğitim Kitap Yayınevi, Konya, ss.279-396, 2015

Diğer Yayınlar