Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tedavi almakta olan ve izlem aşamasındaki meme kanseri hastalarında COVID-19 korkusu açısından bir karşılaştırma (Pilot Çalışma)

10th nternational Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Turkey, 27 - 28 August 2022, pp.541

The Effect of COVID-19 pandemic on sports motivation, mood and burnout levels of professional athletes

Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.60

The predictive role of mother's sociodemographic and psychopathological characteristics in the psychopathological symptoms seen in children of 0-7 years of age

12th International Congress on Psychopharmacology & 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2021, pp.113

Avustralya’da Yaşayan Türk Göçmen Annelerle Pandemi Sürecinde Yapılan Mindfulness Temelli Stres Yönetme Programı’nın Etkileri

1.Uluslararası Bebek Çocuk Ergen Psikoloji Kongresi,, İstanbul, Turkey, 20 - 23 August 2020, pp.111-114 Sustainable Development

Endokrin Hastalıklarda Çocukluktan Erişkine Geçiş

XXII. Ulusal Pediatrik Endokronoloji ve Diyabet Kongresi , Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.118

The traumatic effect of angioedema attacks in patients with hereditary angioedema

European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology Congress, Copenhagen, Denmark, 7 - 11 June 2014, vol.69, pp.494 identifier

Herediter Anjioödem Hastalarında Psikiyatrik Morbidite

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.88

Herediter Anjioödem Hastalarında Travmatik Yaşantılanma

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.89

The effect of marriage relationship on interaction of anxiety-depression levels of cancer patients and their spouses

22nd World Congress on Psychosomatic Medicine, Lisboa, Portugal, 01 September 2013, vol.82, pp.6 Sustainable Development identifier

Burnout, job satisfaction and coping with stress of the oncology staff

22nd World Congress on Psychosomatic Medicine, Lisboa, Portugal, 01 September 2013, vol.82, pp.40 identifier

Jinekolojik kanseri olan hastaların hastalık algısının depresyona etkisi-ön çalışma

10.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, Turkey, 28 - 30 October 2010, pp.71 Sustainable Development

Jinekolojik kanserli ve meme kanserli hastaların anksiyete, depresyon riski ve yaşam alanlarına etkisinin karşılaştırılması

10.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, Turkey, 28 - 30 October 2010, pp.70 Sustainable Development

Meme kanserli kadın hastalarda hastalık algısı ile depresyon ilişkisi

10.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, Turkey, 28 - 30 October 2010, pp.79 Sustainable Development

Jinekolojik ve meme kanserli hastaların hastalık algısı, anksiyete ve depresyon açısından karşılaştırılması

10.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, Turkey, 28 - 30 October 2010, pp.79 Sustainable Development

Evaluation of psychiatric morbidity and its determinants in early postpartum period

VI. Annual Scientific Meeting European Association for Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics and XXXVIII Congreso Sociedad Espanola de Medicina Psicosomatica, Zaragoza, Spain, 18 - 20 September 2003, pp.29

Anxiety, Depression and Body İmage in Women Following Mastectomy and Attitude Towards Breast Recontruction

VI. Annual Scientific Meeting European Association for Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics and XXXVIII Congreso Sociedad Espanola de Medicina Psicosomatica, Zaragoza, Spain, 18 - 20 September 2003, pp.19 Sustainable Development

.Ü. İTF. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Psikoonkoloji Çalışmalarının 2 Yıllık Dökümü

V. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 1998, pp.174-181

Depremzedelerin Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Tarafından Değerlendirilme Sonuçları

V. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 1999, pp.293-300

Books & Book Chapters

Pilot Seçiminde Psikolojik Özelliklerin Önemi ve Değerlendirilme Yöntemleri

in: Havacılık Psikolojisi: Kavramlar, Araştırmalar, Uygulamalar, Ünsal P,Çeken S, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.97-134, 2022

Grup Terapileri

in: Klinik Psikoloji Bilim ve Uygulama, Eskin M,Dereboy ÇG,Karancı AN, Editor, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, pp.487-504, 2020 Sustainable Development

PSİKO-ONKOLOJİ'DE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

in: Cognitive Behavioral Therapies in Different Diagnostic Groups, Bahadır G.,Ertekin E., Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.61-67, 2019

Kronik Fiziksel Hastalıklarda Bilişsel Davranışçı Terapi

in: Farklı Tanı Gruplarında Bilişsel Davranışçı Terapiler, Bahadır G.,Ertekin E., Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.54-60, 2019

Kanser bir Aile Hastalığıdır

in: Psikoonkoloji, Kocaman Yıldırım N, Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.36-42, 2018

Other Publications