Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2004 - 2016 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2007 - 2012 Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2007 - 2009 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2016 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi