Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2011 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Uluslararası Hukukta "Jus Cogens" (Emredici Kurallar)

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı

 • 2004 Yüksek Lisans

  Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçların Tanımlanması

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri Fransızca

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2008Diğer

  Cours d'été droit international public / Summer Courses in Public International Law , L'Académie de droit international de La Haye