Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Mülteci Sorununa Yaklaşımı: Mültecilere Dair Küresel Mutabakat

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Şubat 2019, ss.507-529

Kitap & Kitap Bölümleri

Milletlerarası Adalet Divanı Kararları (1990-2007)

Kongo Topraklarındaki Silâhlı Faaliyetler Davası (2002 Yeni Dilekçe) (3 Şubat 2006 Tarihli Divan’ın Yetkisi ve Dilekçenin Kabul Edilebilirliğine İlişkin Karar) (Demokratik Kongo Cumhuriyeti/Ruanda), Ayşe Nur Tütüncü, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.39-54, 2008

Milletlerarası Adalet Divanı Kararları (1990-2007)

Kongo Topraklarındaki Silâhlı Faaliyetler Davası (19 Aralık 2005 Tarihli Karar) (Demokratik Kongo Cumhuriyeti/Uganda), Ayşe Nur Tütüncü, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.55-80, 2008

Diğer Yayınlar