Öğr.Gör.Dr.

Elif TOKAY


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm

Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı

E-posta: elif.tokay@istanbul.edu.tr
İş Telefonu: +90 212 532 6020 Dahili: 26764
İş Telefonu: +90 212 532 6064 Dahili: 26764
Fax Telefonu: +90 212 532 6207

Eğitim Bilgileri

2008 - 2012

2008 - 2012

Doktora

Cardıff Unıversıty, School Of Hıstory, Archaeology And Relıgıon, Relıgıous Studıes And Theology, İngiltere

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri B. Dinler Tarihi A.B.D., Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Felsefe-Kelam-Tasavvuf, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

CONTINUITY AND TRANSFORMATION: THEOSIS IN THE ARABIC TRANSLATION OF GREGORY NAZIANZEN'S ORATION ON BAPTISM (ORATION 40)

--Seçiniz--, Cardiff University, School Of History, Archaeology And Religion. Religious Studies And Theology.

2007

2007

Yüksek Lisans

ANADOLULU BİR KİLİSE BABASI: NAZİANZUSLU GREGORY

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri B. Dinler Tarihi A.B.D.

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Yabancı Dil

YUNANCA A2 B1

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BALKAR

2011

2011

Yabancı Dil

FRENCH I-III

CARDIFF UNIVERSITY, LIFELONG LEARNING CENTRE

2011

2011

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ACADEMIC ENGLISH, WORKING WITH MANUSCRIPTS, PROJECT MANAGEMENT

CARDIFF UNIVERSITY, GRADUATE COLLEGE

2009

2009

Yabancı Dil

NEW TESTAMENT AND HELLENISTIC GREEK

CARDIFF UNIVERSITY, CENTRE FOR LATE ANTIQUE RELIGION&CULTURE

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Dinler Tarihi, Felsefe ve Din Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

HISTORY OF ISLAMIC SECTS

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

DOĞU HIRİSTİYANLIĞI TEOLOJİSİ

Lisans

Lisans

DINLER TARIHI I

Lisans

Lisans

MODERN ISLAMIC MOVEMENTS

Lisans

Lisans

DİNLER TARİHİ II

Lisans

Lisans

HISTORY OF RELIGIONS II

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

17. Yüzyıl Hıristiyan Arap-Süryani Literatürüne Bir Bakış: Konular ve Tartışmalar

TOKAY E.

Sahn-ı Seman'dan Darülfunun'a: Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası . Alimler, Müesseseler ve Fikri Esrerler XVII. Yüzyıl, İstanbul, Türkiye, ss.579

Kitap & Kitap Bölümleri

2011

2011

Origenes und sein Erbe in Orient und Okzident (Adamantiana 1)

TOKAY E.

Continuity and Transformation in the Arabic Translation of Gregory Nazianzen's Oration on Baptism (Oration 40), Fürst, Alfons., Editör, Aschendorff Verlag, Münster, ss.227-253, 2011

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2015

Mayıs 2015

MUKADDİME MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2015

Mart 2015

ORMER ORTADOĞU YILLIĞI

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2014

Kasım 2014

İNSAN VE TOPLUM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

Sahn-ı Seman'dan Darülfunun'a: Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası. Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler. XVII Yüzyıl.

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

XII Syriac Conference&X Christian Arabic Studies Congress

Katılımcı

Roma-İtalya

2015

2015

XVII. INTERNATIONAL CONFERENCE ON PATRISTIC STUDIES

Katılımcı

Oxford-İngiltere

2015

2015

BRAIS CONFERENCE 2015

Katılımcı

London-İngiltere

2014

2014

WOCMES

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2008

2008

ORIGENES UND SEIN ERBE IN ORIENT UND OKZIDENT

Katılımcı

Münster-Almanya

Burslar

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM BURSU

Milli Eğitim Bakanlığı

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM BURSU

Vakıf