Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CAHİLİYE VE ASR-I SAÂDETTEKİ EVLİLİK ÖNCESİ UYGULAMALARIN İSLAM HUKUKUNA YANSIMALARI

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.35, ss.305-330, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İslam Boşanma Hukukunun Oluşumunda Cahiliye ve Kullanılan Dilin Etkileri

I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu “Din, Dil ve İletişim” , Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, no.337, ss.563-573