Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Unless: A Covert Post-Colonial and Transnational Gothic Novel, Or The Haunted House (of Fiction) Is Falling Apart

STUDIES IN CANADIAN LITERATURE-ETUDES EN LITTERATURE CANADIENNE, cilt.40, ss.211-225, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

James Rushworth as the Fop of Uncertain Origin on and off Stage in Austen's Mansfield Park

JASNA (Jane Austen Society of North America), cilt.38, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Önsöz: İngiliz Yazınında Yaşam ve Ölüm

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Dergisi Litera, cilt.23, ss.5-14, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

'Robinson Crusoe ve 'Foe'de Sömürgecilik Sonrası

Bilim ve Ütopya, ss.75-79, 2005 (Hakemsiz Dergi)

'Roxana': Orta Sınıf Evin Çocukları ve Hizmetçisi

Cumhuriyet Kitap Eki, ss.12-14, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"The Human Instinct For Story-Telling In Ishiguro's 'Never Let Me Go'"

19th METU British Novelists Conference, Kazuo Ishiguro and His Works, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.99-104

Bibliomania and Home Theatricals in Jane Austen's mansfield Park

18th METU British Novelists Conference, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Aralık 2010, ss.112-119

Yazar, Yazın ve Yeraltı: A. S. Byatt'ın "Çeşm-i Bülbülün İçindeki Cin"i

Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı: Yazında Sanat ve Sanatçı, Sanat ve Çeviri, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mart 2007, ss.47-55

Kitap & Kitap Bölümleri