Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Ocak 2019 Ünal Aysal Tez Ödülü (Doktora Tezi)

    İktisadi Araştırmalar Vakfı