Scientific Activities

Jury Memberships

 • December 2019 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • September 2019 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • August 2019 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • August 2019 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • June 2019 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

Scientific Refereeing

 • September 2023 ISTANBUL BUSINESS RESEARCH

  Journal Indexed in ESCI

 • September 2023 ISTANBUL BUSINESS RESEARCH

  Journal Indexed in ESCI

 • July 2023 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2023 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

  Other Indexed Journal

 • February 2023 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2023 TUBITAK Project

  2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Istanbul University, Turkey

 • November 2022 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergi

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2022 Alphanumeric Journal

  Other Indexed Journal

 • June 2022 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2022 FISCAOECONOMIA

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2021 TUBITAK Project

  1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey

 • April 2021 Turkish Journal of Marketing

  Other Indexed Journal

 • June 2020 ISTANBUL BUSINESS RESEARCH

  Journal Indexed in ESCI

 • March 2020 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online)

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2020 ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING AND LOGISTICS

  Journal Indexed in SSCI

 • August 2019 Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2019 Alphanumeric Journal

  Other Indexed Journal

 • May 2019 Anemon - Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • January 2019 ISTANBUL BUSINESS RESEARCH

  Journal Indexed in ESCI

 • December 2018 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2018 ISTANBUL BUSINESS RESEARCH

  Journal Indexed in ESCI

 • April 2018 Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal