Achievements & Reputation

Publication

260

Citation (WoS)

394

Citation (Scopus)

453

H-Index (WoS)

11

H-Index (Scopus)

12

Congress and Symposium Activities

 • 02 November 2023 - 05 November 2023 15th European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers

  Audience

  Marseille, France

 • 26 October 2023 - 29 October 2023 Cumhuriyetimizin 100.Yılı Üroloji Kongresi

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 15 September 2023 - 16 September 2023 20th Meeting of the EAU Robotic Urology Section (ERUS)

  Audience

  Florence, Italy

 • 30 June 2023 - 02 July 2023 European Association of Urology UroOnco Meeting

  Audience

  Gothenburg, Sweden

 • 15 June 2023 - 16 June 2023 European Association of Urology ESU-ESUT-ESUR Masterclass on Partial Nephrectomy

  Attendee

  Turin, Italy

 • 27 April 2023 - 01 May 2023 American Urological Association Annual Meeting 2023 (AUA23)

  Invited Speaker

  Illinois, United States Of America

 • 10 March 2023 - 13 March 2023 European Association of Urology (EAU) 38. Annual Meeting Sustainable Development

  Audience

  Milan, Italy

 • 13 January 2023 - 15 January 2023 Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği (IURES) Hatay Üroloji Sempozyumu - Mesane ve Pelvik Taban: Kadın ve Erkek Sağlığı

  Panelists

  Hatay, Turkey

 • 19 November 2022 - 19 November 2022 Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği (IURES) Prostat Kanseri'nde Tanı Kursu

  Invited Speaker

  Sivas, Turkey

 • 01 September 2022 - 04 September 2022 12. Avrasya Üroonkoloji Kongresi (12th Eurasian Urooncology Congress)Sustainable Development

  Invited Speaker

  Erzurum, Turkey

 • 01 July 2022 - 04 July 2022 European Association of Urology Congress

  Invited Speaker

  Amsterdam, Netherlands

 • 03 June 2022 - 04 June 2022 Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği Açılış Sempozyumu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 05 May 2022 - 08 May 2022 15. Ulusal Endoüroloji Kongresi

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 10 March 2022 - 13 March 2022 7. Minimal İnvaziv Üroloji Kongresi

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 25 November 2021 - 28 November 2021 European Association of Urology-Young Academic Urologists Sustainable Development

  Working Group

  Athens, Greece

 • 25 November 2021 - 28 November 2021 13th European Multidisciplinary Congress on Urological CancersSustainable Development

  Attendee

  Athens, Greece

 • 10 November 2021 - 14 November 2021 15. Üroonkoloji Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 10 September 2021 - 13 September 2021 American Urological Association Annual Congress

  Invited Speaker

  Nevada, United States Of America

 • 03 September 2021 - 05 September 2021 11th Eurasian Urooncology CongressSustainable Development

  Invited Speaker

  Şanlıurfa, Turkey

 • 08 July 2021 - 12 July 2021 European Association of Urology Annual Congress

  Invited Speaker

  Milan, Italy

 • 01 November 2019 - 01 November 2019 11th European Multidisciplinary Congress on Urological CancersSustainable Development

  Attendee

  Vienna, Austria

 • 01 October 2019 - 01 October 2019 39th Congress of the Société Internationale d'Urologie

  Attendee

  Athens, Greece

 • 01 June 2019 - 01 June 2019 RCC19, EAU Update on Renal Cell CancerSustainable Development

  Attendee

  Praha, Czech Republic

 • 01 May 2019 - 01 May 2019 114th American Urological Association Annual Meeting

  Attendee

  Illinois, United States Of America

 • 01 March 2019 - 01 March 2019 European Associaton of Urology Congress

  Attendee

  Barcelona, Spain

 • 01 November 2018 - 01 November 2018 10th European Multidisciplinary Congress on Urological CancersSustainable Development

  Attendee

  Amsterdam, Netherlands

 • 01 October 2018 - 01 October 2018 Türk Üroloji Akademisi Ürolojide Fitoterapinin Yeri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2018 - 01 October 2018 27. Ulusal Üroloji Kongresi

  Attendee

  Gazimagusa, Cyprus (Kktc)

 • 01 September 2018 - 01 September 2018 36th World Congress of Endourology

  Attendee

  Paris, France

 • 01 June 2018 - 01 June 2018 8th Euroasian Urooncology Congress

  Attendee

  Tbilisi, Georgia

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 113rd American Urological Association (AUA) Annual Meeting 2018

  Attendee

  California, United States Of America

 • 01 March 2018 - 01 March 2018 European Association of Urology Congress 2018

  Attendee

  Kobenhavn, Denmark

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 Türk Üroloji Derneği Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Sertifikasyon Sınavlarına Hazırlık Kursu

  Attendee

  Eskişehir, Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 26. Ulusal Üroloji Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 Uretra Darlıklarında Son 30 Yıldaki Gelişmeler

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 American Urological Association Annual Meeting 2017

  Attendee

  Massachusetts, United States Of America

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 Türk Üroloji Akademisi Multidisipliner Ürolojik Onkoloji Kursu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 12. Endoüroloji Kongresi

  Attendee

  Nevşehir, Turkey

 • 01 January 2017 - 01 January 2017 7. Avrasya Üroonkoloji Kongresi

  Attendee

  Edirne, Turkey

 • 01 January 2017 - 01 January 2017 İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 6.Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Awards

 • October 2018 Birincilik Ödülü - Açık ve minimal invaziv parsiyel nefrektomi tekniklerinin Trifekta analizi: Türk Üroloji Akademisi Üroonkoloji Çalışma Grubu Çok Merkezli Parsiyel Nefrektomi Veritabanı Sonuçları

  Türk Üroloji Derneği 27. Ulusal Üroloji Kongresi Bilimsel Değerlendirme Komitesi

 • April 2018 Birincilik Ödülü - The pathological upgrading and upstaging after radical prostatectomy in low risk prostate cancer patients who are eligible for active surveillance: How safe is it to depend on bioptic pathology?Sustainable Development

  Scientific Committee of Symposium onrobotics and New Technologies in Prostate Cacner

 • October 2017 En iyi ikinci bildiri ödülü - "Artmış fibrinojen ve d-dimer değerleri böbrek hücreli karsinomda kötü tümör özellikleri ve azalmış sağkalımla ilişkilidir: Genişletimiş hasta sayısı ve takip süresi ile 2.rapor

  Türk Üroloji Derneği 26. Ulusal Üroloji Kongresi Bilimsel Kurulu

 • April 2017 Renal Scintigraphy vs Computed Tomographic Renal Cortex Volumetry for Split Renal Function in Living Laparoscopic Donor Nephrectomy and Estimation of Post-Transplant Renal Function

  12. Ulusal Endoüroloji Kongresi

Invited Talks

 • October 2023 Genetik Böbrek Kanseri Sendromları: Yönetim ve Multidisipliner Yaklaşım

  Seminar

  Turkey

 • September 2022 Dolaşan Tümör Hücreleri ve Likid Biopsy-Böbrek Kanseri (Circulating Tumor Cells and Liquid Biopsy-Kidney Cancer)

  Seminar

  12. Avrasya Üroonkoloji Kongresi (12th Eurasian Urooncology Congress), Turkey

 • September 2022 Vaka Tartışmaları

  Seminar

  İstanbul Multidisipliner Üroonkoloji Konseyi , Turkey

 • July 2022 Young Academic Urologists - Renal Cancer Working Group

  Workshop

  37. Avrupa Üroloji Derneği Kongresi (37th European Associaiton of Urology Congress), Netherlands

 • June 2022 Radyoterapi Adayı Her Hasta Aynı Zamanda Radikal Prostatektomi Adayı Mıdır?

  Seminar

  Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği Açılış Sempozyumu, Turkey

 • May 2022 Üst sistem tümörlerinde nefron koruyucu minimal invaziv yaklaşım

  Conference

  15. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Turkey

 • February 2022 Prostat Kanserinin Cerrahi Dışı Tedavilerinde Ürologun Rolü

  Seminar

  Üroloji Hekimleri Derneği, Turkey

 • November 2021 Young Academic Urologistss Renal Cancer Working Group

  Workshop

  Greece

 • June 2021 Yaşlı ve Kırılgan Hastaya Ürolojik Onkoloji Yaklaşımı

  Conference

  İstanbul Üniversitesi, Turkey

 • June 2020 Survival parameters in urooncology

  Seminar

  10th Eurasian Urooncology Congress, Turkey

 • June 2020 Can upgrade be foreseen?

  Conference

  10th Eurasian Urooncology Congress, Turkey

 • June 2020 Parsiyel nefrektomide renal fonksiyonları koruma yöntemleri

  Seminar

  İstanbul Üniversitesi, Turkey

 • May 2020 Genetik Mekanizmaları Bilmek Böbrek Tümörü Tedavisinde Nasıl Etkilidir?

  Seminar

  İstanbul Üniversitesi, Turkey

 • February 2019 Parsiyel Nefrektomide iskemi-reperfüzyon hasarının renal fonksiyon korunmasında rolü

  Seminar

  Türk Üroloji Akademisi Multidisipliner Üroonkoloji Kursu, Turkey

 • October 2018 Fitotorepi Ajanları Prostatı Nasıl Etkiler: Preklinik Çalışmalar

  Seminar

  Türk Üroloji Akademisi Ürolojide Fitoterapinin Yeri, Turkey

 • October 2018 Parsiyel Nefrektomide Renal Fonksiyon Koruma Yöntemleri

  Conference

  27. Ulusal Üroloji Kongresi, Turkey

 • July 2018 Genomic markers for diagnosis and prognosis of prostate cancer

  Conference

  8. Euroasian Urooncology Association Congress, Georgia

 • November 2017 Üroonkolojide yılın en iyi makaleleri – Testis tümörü

  Conference

  Türk Üroloji Derneği Türk Üroloji Akademisi Üroonkoloji Çalışma Grubu Toplantısı, Turkey

 • October 2017 üksek riskli ürolojik hasta popülasyonunda cerrah-anestezist-konsültan üçgeninde çözüm arayısları-Olgu bazlı ameliyata hazırlık

  Conference

  26. Ulusal Üroloji Kongresi, Turkey

 • April 2017 Eve Dönüş Mesajları-Alt üriner sistem cerrahisi

  Conference

  12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Turkey

 • March 2017 BPH Medikal Tedavisinde Yenilikler

  Conference

  Türk Üroloji Derneği Kuzey Marmara Şubesi Aylık Toplantıları, Turkey

 • January 2017 Böbrek kanserinde genetik mekanizmaları bilmek tedavi kararında ne kadar önemli?

  Conference

  7. Avrasya Üroonkoloji Kongresi, Turkey

 • November 2016 Akılcı İlaç ve Akılcı Laboratuar Kullanımı

  Seminar

  İstanbul Üniversitesi, Turkey

 • October 2015 Benign Prostat Hiperplazisi’nde Fitoterapi

  Conference

  Türk Üroloji Derneği 24. Ulusal Üroloji Kongresi, Turkey

 • June 2015 Prostat Kanserinde Tek Nükleotid Poliformizmlerinin Rolü

  Conference

  Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Bölgesi-TÜAK Prostat Kanseri Güncelleme Kursu, Turkey