Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Avrupa Üroloji Derneği Genç Akademik Ürologlar Böbrek Tümörü Çalışma Grubu

  Üye

 • 2017 - Devam Ediyor Türk Üroloji Derneği Türk Üroloji Akademisi

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2019 Asian Journal of Urology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2019 Turkish Journal of Urology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2019 Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2019 Journal of Endourology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2019 Therapeutic Advance in Urology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2019 World Journal of Urology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2019 Turkish Journal of Urology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2019 Journal of Endourology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2018 Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2018 Journal of Endourology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2018 Journal of Urology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2016 Journal of Endourology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2015 Journal of Endourology

  SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2018 - Devam Ediyor Genç Akademik Ürologlar Böbrek Tümörü Çalışma Grubu

  http://uroweb.org/education/young-urologists-office-yuo/yau/renal-cance/

  Avrupa Üroloji Derneği Genç Ürologlar Ofisi, Netherlands

 • 2017 - Devam Ediyor Türk Üroloji Derneği Türk Üroloji Akademisi Üroonkoloji Çalışma Grubu - Böbrek Tümörü

  http://www.uroturk.org.tr/altbirim/26/uroonkoloji/kurullar/

  Türk Üroloji Derneği, Turkey