Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 11th European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers

  Katılımcı

  Vienna, Avusturya

 • 2019 39th Congress of the Société Internationale d'Urologie

  Katılımcı

  Athens, Yunanistan

 • 2019 RCC19, EAU Update on Renal Cell Cancer

  Katılımcı

  Praha, Çek Cumhuriyeti

 • 2019 114th American Urological Association Annual Meeting

  Katılımcı

  Illinois, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2019 European Associaton of Urology Congress

  Katılımcı

  Barcelona, İspanya

 • 2018 10th European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers

  Katılımcı

  Amsterdam, Hollanda

 • 2018 Türk Üroloji Akademisi Ürolojide Fitoterapinin Yeri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 27. Ulusal Üroloji Kongresi

  Katılımcı

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2018 36th World Congress of Endourology

  Katılımcı

  Paris, Fransa

 • 2018 8th Euroasian Urooncology Congress

  Katılımcı

  Tbilisi, Gürcistan

 • 2018 113rd American Urological Association (AUA) Annual Meeting 2018

  Katılımcı

  California, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2018 European Association of Urology Congress 2018

  Katılımcı

  Kobenhavn, Danimarka

 • 2017 Türk Üroloji Derneği Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Sertifikasyon Sınavlarına Hazırlık Kursu

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2017 Uretra Darlıklarında Son 30 Yıldaki Gelişmeler

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 26. Ulusal Üroloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 American Urological Association Annual Meeting 2017

  Katılımcı

  Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2017 12. Endoüroloji Kongresi

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2017 Türk Üroloji Akademisi Multidisipliner Ürolojik Onkoloji Kursu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 6.Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 7. Avrasya Üroonkoloji Kongresi

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

Ödüller

 • Ekim 2018 Birincilik Ödülü - Açık ve minimal invaziv parsiyel nefrektomi tekniklerinin Trifekta analizi: Türk Üroloji Akademisi Üroonkoloji Çalışma Grubu Çok Merkezli Parsiyel Nefrektomi Veritabanı Sonuçları

  Türk Üroloji Derneği 27. Ulusal Üroloji Kongresi Bilimsel Değerlendirme Komitesi

 • Nisan 2018 Birincilik Ödülü - The pathological upgrading and upstaging after radical prostatectomy in low risk prostate cancer patients who are eligible for active surveillance: How safe is it to depend on bioptic pathology?

  Scientific Committee of Symposium onrobotics and New Technologies in Prostate Cacner

 • Ekim 2017 En iyi ikinci bildiri ödülü - "Artmış fibrinojen ve d-dimer değerleri böbrek hücreli karsinomda kötü tümör özellikleri ve azalmış sağkalımla ilişkilidir: Genişletimiş hasta sayısı ve takip süresi ile 2.rapor

  Türk Üroloji Derneği 26. Ulusal Üroloji Kongresi Bilimsel Kurulu

 • Nisan 2017 Renal Scintigraphy vs Computed Tomographic Renal Cortex Volumetry for Split Renal Function in Living Laparoscopic Donor Nephrectomy and Estimation of Post-Transplant Renal Function

  12. Ulusal Endoüroloji Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 97

h-indeksi (WOS): 6