Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An updated analysis of the surgical and urological complications of 189 living-related donor kidney transplantations: Experience of a single center

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.26, ss.197-202, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An updated analysis of the surgical andurological complications of 789 living related donor kidney transplantations: Experience of a single center

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma & Emergency Surgery, cilt.26, ss.197-202, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Impact of ureteral access sheath force of insertion on ureteral trauma: In vivo preliminary study with 7 patients.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.24, ss.514-520, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Up-regulation of TGM2 with ITGB1 and SDC4 is important in the development and metastasis of renal cell carcinoma

UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS, cilt.32, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Laparoscopic excision of local recurrence of renal cell carcinoma.

JSLS : Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, cilt.16, ss.597-605, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THE ENDOSCOPIC TREATMENT OF A DISTAL URETERAL POLYP

JOURNAL OF ENDOUROLOGY, cilt.26, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

LAPAROSCOPIC RESECTION OF LOCAL RECURRENCE AFTER RADICAL NEPHRECTOMY

JOURNAL OF ENDOUROLOGY, cilt.26, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Benign prostat hiperplazisinde fitoterapi

Androloji Bülteni, cilt.18, ss.13-19, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde fitoterapi

Türk Androloji Derneği Androloji Bülteni, ss.250-254, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

9.Endoüroloji Kongresi Üroonkolojik Laparoskopik / Robotik Alt Üriner Sistem Cerrahisi Eve Dönüş Mesajları

Endoüroloji Derneği Endoüroloji Bülteni, ss.64-80, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obezite Laparoskopik Renal Cerrahi İçin Olumsuz Bir Risk Faktörü müdür?

Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi Üroloji Özel Sayısı, cilt.15, ss.97-106, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE ROLE OF CXCL11 AND CXCL13 GENE EXPRESSIONS ON ALLOGRAFT FUNCTION IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS

Annual Meeting of the American-Urological-Association (AUA), Washington, Kiribati, 15 - 18 Mayıs 2020, cilt.203

Konjenital Anterior Üretra Divertikülü:Olgu Sunumu

15. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 November - 01 December 2019, ss.49

Posterior Üretral Valv: Erişkin Dönem Sonuçları

15. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 November - 01 December 2019, ss.19

Üreterosel Tedavisinde Endoskopik İnsizyon SonrasıUzun Dönemde Sonuçlar

15. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 November - 01 December 2019, ss.48

The Oncological Outcomes of Laparoscopic Partial Nephrectomy: Single center 10 year experience

8th Euroasian Urooncology Association Congress, Tbilisi, Gürcistan, 28 June - 01 July 2018

Relation between protein levels of antioxidant system enzyme genes with bladder cancer

8th Euroasian Urooncology Asociation Congress, Tbilisi, Gürcistan, 28 June - 01 July 2018

Incidence of High Risk Prostate Cancer in Prostate Biopsies According to PIRADSV2 Classification

Symposium on roboticsan New Technologies in Prostate Cancer, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 April 2018

Von Hippel-Lindau Sendromu’nda Böbrek Tümörlerinin Yönetimi

26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 12 - 15 October 2017

Kidney Transplantation following ex-vivo reconstruction of the renal artery aneurysm with an arterial patch

18th Congress of The European Society for Organ Transplantation, Barselona, İspanya, 24 - 27 September 2017

Effects of different volatile anaesthetics on CXCL9 and CXCL10 in kidney transplant surgeries

18th Congress of The European Society for Organ Transplantation, Barselona, İspanya, 24 - 27 September 2017

Volume Based Split Renal Function in living kidney donor assessment

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği. Kongresi, Konya, Türkiye, 13 - 15 October 2016, ss.35

The laparoscopic fenestration of symptomatic lymphocele occured after renal transplantation

30th World Congress of Endourology and SWL WCE 2012, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 September 2012

The endoscopic treatment of a distal ureteral polyp

30th World Congress of Endourology and SWL WCE 2012, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 September 2012

The laparoscopıc fenestratıon of symptomatıc lympuocele occured after renal transplantation

30 th WORLD CONGRESS of ENDOUROLOGY&SWL WCE, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.534

The endoscopıc treatment of a dıstal ureteral polyp

30 th WORLD CONGRESS of ENDOUROLOGY&SWL WCE, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.535

Distal üreter polipinin endoskopik tedavisi:Bir olgu bildirimi

22. ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 May 2012, ss.368-369

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye Klinikleri Üroloji-Özel Konular Kas İnvaziv Mesane Kanseri

Radikal Sistektomide Yeni Hasta Grubu: Seksenlikler, Tarık Esen, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), İstanbul, ss.55-64, 2019

Genitoüriner Hastalıklarda Fitoterapinin Yeri, Türk Üroloji Derneği-Türk Üroloji Akademisi Yayını No:19

Fitoterapi Ajanları Prostatı Nasıl Etkiler? Pre-klinik Çalışmalar, Halil Lütfi Canat, Ateş Kadıoğlu, Editör, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.13-24, 2019

Türk Üroloji Derneği Türk Üroloji Akademisi Ürolojik Onkoloji Bülteni - Mesane Kanseri

Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyon, Sakıp Erturhan, Editör, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.65-68, 2018

İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi

Kadın Ürolojisi, Mehmet Öner Şanlı - Selçuk Erdem, Editör, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.69-74, 2018

İstanbul Tıp Fakültesi 185.Yıl Ders Kitapları Serisi-Üroloji

Ürolojik Katater, Alet ve İşlemler, Mehmet Öner Şanlı - Selçuk Erdem, Editör, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.19-24, 2018

İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi - Üroloji

Ürogenital Sistem Tüberkülozu ve Ürogenital Sistemin Diğer Spesifik Enfeksiyonları, Mehmet Öner Şanlı - Selçuk Erdem, Editör, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.55-62, 2018

Ürolojide Perioperatif Süreç Yönetimi

Endoürolojik Girişimlerde Anestezi, Prof. Dr. Kamil Mehmet Tuğrul,Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.51-56, 2017

Böbrek Kanseri Güncelleme

Parsiyel nefrektomide sıcak iskeminin renal fonksiyonlara etkisi, Yıldırım A., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.131-143, 2016

Böbrek Kanseri Güncelleme

Metastatik böbrek hücreli karsinomda cerrahi tedavi, Yıldırım A., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.175-185, 2016

Advances in Laparascopic Surgery

Laparoscopic ureteroureterostomy, Arshad Malik, Editör, Intech Open Science Publishers, Rijeka, ss.55-74, 2012