Assoc. Prof. Remziye Eda YARDIMCI


Faculty of Aquatic Sciences, Department of Aquaculture and Fish Diseases

Department of Fish Diseases


Research Areas: Agricultural Sciences, Seafood, Aquatic Diseases

Metrics

Publication

96

Citation (WoS)

61

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

69

H-Index (Scopus)

5

Project

24

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2012

2006 - 2012

Doctorate

Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Su Ürürnleri Yetiştiricliği Anabilim Dalı Hastalıklar Doktora Programı, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Hastalıklar Yüksek Lisans Programı, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Undergraduate

Istanbul University, Su Ürünleri Fakültesi, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Kültür Levrek Balıklarında (Dicentrarchus labrax L.) Tenacibaculum maritimum'un İdentifikasyonunda Diyagnostik Tekniklerinin Karşılaştırılması

Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Hastalıklar Programı

2006

2006

Postgraduate

Sazan (Cyprinus carpio L.) Balığında İnvivo Argulus foliaceus L. İnfestasyonuna Karşı Gelişen İmmün Cevabın Elısa Tekniği İle Belirlenmesi

Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Hastalıklar Programı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Aquaculture epidemiological surveillance

Vocational Training

Zaragoza Üniversitesi

2021

2021

Training Course 3: Diagnostic approach to viral and bacterial diseases of seabass and seabream (28th April 2021).

Vocational Training

Perform Fish EU

2021

2021

Training Course 2: Diagnostic approach to parasitic diseases of seabass and seabream (20th April 2021).

Vocational Training

Perform FishEU

2021

2021

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

Training Course 1 : Diagnostic approach to the main infectious and parasitic diseases of seabass and seabream in the Mediterranean area (7th April 2021)

Vocational Training

Perform FishEU

2020

2020

Planlamadan Değerlendirmeye Uzaktan Eğitim: Öğrenme ve Öğretme Süreci

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2019

2019

20th Zebra Fish Immunology Workshop

Vocational Training

Wageningen University, Holland

2018

2018

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

Bursa Uludağ Üniversitesi

2016

2016

Girişimcilik

Entrepreneurship

İstanbul Üniversitesi/1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

2010

2010

Temel Hücre ve Primer Hücre Kültürleri

Education Management and Planning

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

2008

2008

Su Ürünlerinde Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve TOKYO Üniversitesi

2007

2007

3. Biyoteknolojide Floresanlı Yerinde Hibritleme (FISH) Uyugulamalı Eğitim Kursu

Education Management and Planning

İ.T.Ü.İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü

2005

2005

Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu

Education Management and Planning

İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

2004

2004

Genetik Tiplendirmede PCR Uygulamaları

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi BİYOGEM

Research Areas

Agricultural Sciences

Seafood

Aquatic Diseases

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Aquatic Sciences, Department of Aquaculture and Fish Diseases

2018 - 2022

2018 - 2022

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Aquatic Sciences, Department of Aquaculture and Fish Diseases

2012 - 2018

2012 - 2018

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Aquatic Sciences, Department of Aquaculture and Fish Diseases

2005 - 2012

2005 - 2012

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Aquatic Sciences, Department of Aquaculture and Fish Diseases

Managerial Experience

2021 - 2023

2021 - 2023

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences, Department of Aquaculture and Fish Diseases

2019 - 2021

2019 - 2021

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences, Department of Aquaculture and Fish Diseases

Non Academic Experience

2021 - 2022

2021 - 2022

Uzaktan Eğitim Bölüm Koordinatörü

Public Corporation, Istanbul University, Department Of Aquaculture And Fish Diseases

Courses

Doctorate

Doctorate

ELEKTRON MİKROSKOPİ UYGULAMALARI

Doctorate

Doctorate

BALIKLARDA PROTOZOON HASTALIKLARI

Postgraduate

Postgraduate

BALIKLARDA GÖRÜLEN HELMİNT HASTALIKLARI

Postgraduate

Postgraduate

Balık Parazitlerinin Toplanması ve Saklanması

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Tezi

Undergraduate

Undergraduate

Patoloji

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Soft Coral and Gorgonian Assemblages Exempted of Thermal Stress but Threatened by High Anthropogenic Pressures in the Sea of Marmara

TOPÇU ERYALÇIN N. E., Güreşen S. O., YILMAZ İ. N., Doğan O., Saraçoğlu C., Steinum T., et al.

4th Mediterranean Symposium on the conservation of Coralligenous & other Calcareous Bio-Concretions, Cenova, Italy, 20 - 21 September 2022

2019

2019

BÜYÜKÇEKMECE BARAJ GÖLÜ BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİK DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI/SAPTANMASI

YARDIMCI C. H., YILMAZ N., YARDIMCI R. E.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.91

2019

2019

MELEK BALIĞINDA SİSTEMİK KARMA ENFEKSİYON OLGUSU

YARDIMCI R. E., TURGAY E., Mordoğan D., KARATAŞ STEINUM S.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.14

2019

2019

Genotyping of Turkish Tenacibaculum maritimum isolates

Steınum T. M., Turgay E., Yardımcı R. E., Karataş Steınum S.

19th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Porto, Portugal, 9 - 12 September 2019, pp.282

2019

2019

The bacterial microbiota of octocorals living in the Sea of Marmara

Karataş Steınum S., Turgay E., Yardımcı R. E., Topçu Eryalçın N. E., Steınum T. M.

19th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Porto, Portugal, 9 - 12 September 2019, pp.253

2017

2017

Antimicrobial Resistance in Fish Pathogens Isolated from Cultured Rainbow Trout in Turkey.

Yardımcı R. E., Turgay E., Karataş Steınum S.

10th Balkan Congress of Microbiology., Sofija, Bulgaria, 16 - 18 November 2017, pp.202 Creative Commons License

2017

2017

EFFECT OF FOUR MICROALGAE SPECIES ON BACTERIAL LOAD OF CULTURE WATER OF ARTEMIA METANAUPLII

ERYALÇIN K. M., TURGAY E., YARDIMCI R. E.

Larvi2017; 7th Fish & Shellfish larviculture symposium, Ghent, Belgium, 4 - 07 September 2017, pp.43

2015

2015

Serological identification and serotyping of Tenacibaculum maritimum isolates recovered from farmed sea bass (Dicentrarchus labrax, L.) at the Aegean Sea Coasts in Turkey

YARDIMCI R. E., Timur G.

4. Uluslararası Flavobacterium Genus Üyeleri Konferansı, Auburn, United States Of America, 27 - 30 October 2015, pp.81

2013

2013

Kültürü Yapılan Sinarit Balıklarında Dentex dentex Görülen Bakteriyel Patojenler

AKAYLI T., YARDIMCI R. E., ÜRKÜ Ç.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2013

2013

2013

Kültürü Yapılan Sinarit Balığı (Dentex dentex) Larvalarının Bağırsak Mikroflorasının Tespiti

AKAYLI T., YARDIMCI R. E., ÇANAK Ö.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.287-288

2013

2013

Büyükçekmece Gölünün Balık Parazitleri

AKMIRZA A., YARDIMCI R. E., ÜRKÜ Ç.

FABA 2013 Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Toplantısı, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013

2013

2013

Fish Parasites of the Sakarya River, Turkey

AKMIRZA A., YARDIMCI R. E.

The First International Symposium in Northern Cyprus, Cyprus (Kktc), 1 - 04 March 2013, pp.95

2011

2011

Bacterial Infections in Sparus Aurata Cultured in Turkey

Akaylı T., Özesen Çolak H., YARDIMCI R. E.

Middle East and North Africa Conference for Animal Wealth, Egypt, 1 - 04 October 2011, pp.47-56

2011

2011

Su Kurbağaların(Rana ridibunda)da Saptanan Kızıl Ayak Hastalığı (Red-Legged Disease)

Çağıltay F., YARDIMCI R. E.

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2011, pp.30

2009

2009

Su Kurbağası’ nda (Rana ridibunda) Saptanan Kızıl Ayak (Red Legged Disease) Hastalığı

Yardımcı R. E., Çağıltay F.

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.75

2007

2007

Detection of Immune Response to Invıvo Argulus foliaceus L. Infestation in Carp (Cyprinus carpio L.) by ELISA Technique

YARDIMCI R. E., AKMIRZA A.

13th International Conference of the EAFP “Diseases of fish and shellfish”, Italy, 1 - 04 September 2007, pp.216

2007

2007

RAPD analyses of Genetic Variation in Strains of V. alginolyticus Isolated from Gilt-Head Sea Bream

AKAYLI T., TİMUR G., ALBAYRAK G., ARICAN E., YARDIMCI R. E.

”, 13th international conference of the EAFP “Diseases of fish and shellfish”, Italy, 1 - 04 September 2007, pp.352

2007

2007

Yapışık İkizler (Poliembryonik Balıklar)

Yamaner G., YARDIMCI R. E.

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 04 September 2007, pp.367

2006

2006

Sapanca Gölü’nde Yasayan Bazı Balık Türlerinin Kan Parametrelerinin İncelenmesi

YARDIMCI R. E., Akmirza A.

III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2006, pp.87

Supported Projects

2019 - 2019

2019 - 2019

Genotyping of Turkish Tenacibaculum maritimum isolates

Project Supported by Higher Education Institutions

STEINUM T. M. (Executive), TURGAY E., YARDIMCI R. E., KARATAŞ STEINUM S.

2015 - 2019

2015 - 2019

Büyükçekmece Baraj Gölü Bakteriyolojik Kirlilik Düzeyinin Tespiti

Project Supported by Higher Education Institutions

YARDIMCI C. H. (Executive), YILMAZ N., YARDIMCI R. E.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2018 - Continues

2018 - Continues

International Veterinary Vaccinology NetworkSustainable Development

Member

2012 - Continues

2012 - Continues

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği

Member

2011 - 2013

2011 - 2013

European Association of Fish Pathologist

Member

Scientific Refereeing

May 2021

May 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

December 2020

December 2020

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

August 2020

August 2020

AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING

National Scientific Refreed Journal

August 2020

August 2020

ACTA AQUATICA TURCICA

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

ACTA AQUATICA TURCICA

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

Aquatic Research

Other journals

July 2020

July 2020

AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING

National Scientific Refreed Journal

January 2020

January 2020

AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING

National Scientific Refreed Journal

December 2019

December 2019

Acta Aquatica Turcia

National Scientific Refreed Journal

November 2019

November 2019

TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2019

July 2019

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES

National Scientific Refreed Journal

January 2019

January 2019

Aquatic Science and Engineering

National Scientific Refreed Journal

January 2018

January 2018

Aquatic Science and Engineering

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

Journal of Aquaculture Research and Development

Other journals

August 2015

August 2015

Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research

National Scientific Refreed Journal

September 2013

September 2013

TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2012

July 2012

TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2012

April 2012

Fisheries Sciences.com

National Scientific Refreed Journal

Awards

December 2015

December 2015

Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAK

March 2013

March 2013

En İyi Sözlü Sunum

The First International Symposium in Northern Cyprus

January 2010

January 2010

Uluslararası Bilimsel Yayın Teşfik Ödülü

Tübitak UBYT

September 2007

September 2007

En İyi Poster Ödülü

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

June 2006

June 2006

Uluslar Arası Bilimsel Yayın Teşfik Ödülü

Tübitak UBYTCongress and Symposium Activities

01 September 2019 - 01 September 2019

01 September 2019 - 01 September 2019

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Mersin-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

20thZebra Fish İmmunologyand Vacinasion Workshop

Attendee

Ede-Netherlands

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

5th International Conference of Members of the Genus Flavobacterium

Attendee

Nara-Japan

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

The International Scientific Conference Kliment’s Days 2018

Attendee

Sofija-Bulgaria

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

4th International Conference Water resources and Wetlands.Sustainable Development

Attendee

-Romania

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

10th Balkan Congress of Microbiology

Attendee

Sofija-Bulgaria

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

10th Balkan Congress of Microbiology

Attendee

Sofija-Bulgaria

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Aquaculture Europe 2017

Attendee

Dubrovnik-Croatia

01 September 2017 - 01 September 2017

01 September 2017 - 01 September 2017

7th Fish & Shellfish larviculture symposium

Attendee

Ghent-Belgium

01 September 2017 - 01 September 2017

01 September 2017 - 01 September 2017

19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Sinop-Turkey

01 September 2016 - 01 September 2016

01 September 2016 - 01 September 2016

Aquaculture Europe 2016

Attendee

Edinburgh-United Kingdom

01 June 2016 - 01 June 2016

01 June 2016 - 01 June 2016

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı

Attendee

Ankara-Turkey

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

18.Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

Flavobacterium 2016 (4. Uluslararası Flavobacterium Genus Üyeleri Konferansı)

Attendee

Alabama-United States Of America

01 August 2015 - 01 August 2015

01 August 2015 - 01 August 2015

22. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi

Attendee

Amasya-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Elazığ-Turkey

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

17. Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

FABA 2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Toplantısı

Attendee

Erzurum-Turkey

01 March 2013 - 01 March 2013

01 March 2013 - 01 March 2013

The First İnternational Fisheries Symposium in Northern Cyprus

Attendee

-Cyprus (Kktc)

01 April 2011 - 01 April 2011

01 April 2011 - 01 April 2011

The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum

Attendee

-China

01 August 2009 - 01 August 2009

01 August 2009 - 01 August 2009

6. İnternational Sympozium of Sturgeon

Attendee

-China

01 July 2009 - 01 July 2009

01 July 2009 - 01 July 2009

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Rize-Turkey

01 October 2008 - 01 October 2008

01 October 2008 - 01 October 2008

Middle East and North Africa Conference for Animal Wealth

Attendee

-Egypt

01 September 2007 - 01 September 2007

01 September 2007 - 01 September 2007

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Muğla-Turkey

01 September 2007 - 01 September 2007

01 September 2007 - 01 September 2007

13th international conference of the EAFP “Diseases of fish and shellfish”

Attendee

Trieste-Italy

01 May 2006 - 01 May 2006

01 May 2006 - 01 May 2006

III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu

Attendee

Muğla-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 56

h-index (WOS): 4

Jury Memberships

March-2022

March 2022

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi