Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact of excessive sedimentation caused by anthropogenic activities on benthic suspension feeders in the Sea of Marmara

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, cilt.99, ss.1075-1086, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

“Bacterial Pathogens of Gilt Heat Sea Bream”

Indian Vet. Journal, cilt.86, ss.1294-1295, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A histopathological study of Hexamitiasis in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry in Turkey

BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, cilt.29, ss.104-108, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Seasonal variation in haematological parameters in infected and uninfected rudd (Scardinius erythrophthalmus) with Cryptobia tincae

BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, cilt.26, ss.180-185, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İstavrit balığında ayıklama işlemi: Kalite, gıda güvenliği ve halk sağlığı ilişkisi

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.37, ss.85-91, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kültürü Yapılan Karadeniz Alabalıklarında (Salmo trutta labrax) Karma Enfeksiyon

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.16, ss.103-108, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bacterial Infection in Cultured Common Dentex (Dentex dentex, L. 1758)

ÇOMU Journal of Marine Science and Fisheries, cilt.2, ss.132-138, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

First Case Report of Vibrio harveyi infection in Salema (Sarpa salpa) in a Public Aquarium

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.166-172, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Parasite Fauna of Fish in Büyükçekmece Dam Lake

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.36-46, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.34, ss.14-21, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Histopathological Changes of Rainbow Trout After Experimental Infection with Lactococcus Garvieae

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, cilt.2, ss.12-20, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AKIM SİTOMETRİ VE SU ÜRÜNLERİ UYGULAMALARI

JOURNAL OF AQUACULTURE ENGİNEERİNG AND FİSHERİES RESEARCH, cilt.2, ss.159-175, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürü Yapılan Denizel Türlerin Patojeni Olan Vibrio harveyi üzerine bir derleme

Journal of Fisheries Sciences.com,, cilt.5, ss.131-140, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Çipura Balığında (Sparus aurata L.) Vibrio Suşlarının Patojenik Özelliklerinin Tespiti”

İst. Üniv. Su Ürün. Fakültesi Su Ürün.Derg, cilt.23, ss.23-27, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Study on Bacterial Haemorrhagic septicemia in Farmed Young Russian Sturgeon (Acipencer gueldenstaedtii) in Turkey

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.25, ss.19-26, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sapanca Gölü’nde Yasayan Bazı Balık Türlerinin Kan Parametrelerinin İncelenmesi

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi., cilt.30, ss.26-28, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deniz Balıklarında Görülen Parazitik İsopodlar Nelerdir?,

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, cilt.31, ss.8-9, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MELEK BALIĞINDA SİSTEMİK KARMA ENFEKSİYON OLGUSU

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 24 - 26 September 2019, ss.14

Kültür Gökkuşağı Alabalıklarında (O. mykiss) Hafnia alvei Enfeksiyonu

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 24 - 26 September 2019, ss.11

Genotyping of Turkish Tenacibaculum maritimum isolates

19th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Porto, Portekiz, 9 - 12 September 2019, ss.282

The bacterial microbiota of octocorals living in the Sea of Marmara

19th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Porto, Portekiz, 9 - 12 Eylül 2019, ss.253

EFFECT OF FOUR MICROALGAE SPECIES ON BACTERIAL LOAD OF CULTURE WATER OF ARTEMIA METANAUPLII

Larvi2017; 7th Fish & Shellfish larviculture symposium, Ghent, Belçika, 4 - 07 September 2017, ss.43

Kültürü Yapılan Sinarit Balıklarında (Dentex dentex) Görülen Bakteriyel Patojenler

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2013, ss.130-131

Kültürü Yapılan Sinarit Balığı (Dentex dentex) Larvalarının Bağırsak Mikroflorasının Tespiti

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2013, ss.287-288

Büyükçekmece Gölünün Balık Parazitleri

FABA 2013 Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Toplantısı, Erzurum, Türkiye, 30 May - 01 June 2013

Fish Parasites of the Sakarya River, Turkey

The First International Symposium in Northern Cyprus, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 March 2013, ss.95

Bacterial Infections in Sparus Aurata Cultured in Turkey

Middle East and North Africa Conference for Animal Wealth, Mısır, 1 - 04 October 2011, ss.47-56

RAPD analyses of Genetic Variation in Strains of V. alginolyticus Isolated from Gilt-Head Sea Bream

”, 13th international conference of the EAFP “Diseases of fish and shellfish”, İtalya, 1 - 04 September 2007, ss.352

Detection of Immune Response to Invıvo Argulus foliaceus L. Infestation in Carp (Cyprinus carpio L.) by ELISA Technique

13th International Conference of the EAFP “Diseases of fish and shellfish”, İtalya, 1 - 04 September 2007, ss.216

Yapışık İkizler (Poliembryonik Balıklar)

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 September 2007, ss.367

Sapanca Gölü’nde Yasayan Bazı Balık Türlerinin Kan Parametrelerinin İncelenmesi

III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 May 2006, ss.87