Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2012 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürürnleri Yetiştiricliği Anabilim Dalı Hastalıklar Doktora Programı, Türkiye

 • 2002 - 2006 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Hastalıklar Yüksek Lisans Programı, Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Kültür Levrek Balıklarında (Dicentrarchus labrax L.) Tenacibaculum maritimum'un İdentifikasyonunda Diyagnostik Tekniklerinin Karşılaştırılması

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Hastalıklar Programı

 • 2006 Yüksek Lisans

  Sazan (Cyprinus carpio L.) Balığında İnvivo Argulus foliaceus L. İnfestasyonuna Karşı Gelişen İmmün Cevabın Elısa Tekniği İle Belirlenmesi

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Hastalıklar Programı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Eğitim Yönetimi ve Planlama

  20th Zebra Fish Immunology Workshop , Wageningen University, Holland

 • 2010Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Temel Hücre ve Primer Hücre Kültürleri , Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

 • 2008Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Su Ürünlerinde Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri , Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve TOKYO Üniversitesi

 • 2007Eğitim Yönetimi ve Planlama

  3. Biyoteknolojide Floresanlı Yerinde Hibritleme (FISH) Uyugulamalı Eğitim Kursu , İ.T.Ü.İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü

 • 2005Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu , İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

 • 2004Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Genetik Tiplendirmede PCR Uygulamaları , İstanbul Üniversitesi BİYOGEM