Araştırma Alanları

  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

  • Malzeme Karakterizasyonu

  • Fizik

  • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

  • Optik özellikler, Yoğun madde spektroskopisi

  • Yoğun maddede elektronik taşınım

  • Temel Bilimler

  • Mühendislik ve Teknoloji