İletişim

Adres Bilgileri

  • nano-optoelektronik lab.

  • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nano ve Optoelektronik Araştırmalar Laboratuvarları 34134 Vezneciler-İstanbul

E-posta Bilgileri

Telefon Bilgileri